Skip to content

Reci DA – izložba slika i skulptura Ivane Živić i Petra Hranuellija, od 18. travnja

Kuća legata predstavlja izložbu najnovijeg ciklusa slika Ivane Živić i skulptura Petra Hranuellija

Ivana Živić ostaje vjerna figuraciji u klasičnom smislu likovnog izraza, dok eksperimentiranje i ulazak u sveru apstrakcije počiva na svijetu ideja, misaonosti i umjetničkoj inspiraciji. Ivana predstavlja nova ostvarenja većeg formata izvedena u kombinranoj tehnici. Petar Hranuelli izlaže skulpture izvedene u kamenu, mramoru, oniksu i staklu različitih dimenzija među kojima su po prvi put predstavljene skulpture.

Umjetnički susret Ivane Živić i Petra Hranuellija povezuje prikazivanje čoveka ali kroz prizmu dva različita spola. U vrijeme sukoba mišljenja, preispitivanja civilizacijskih postulata, tradicionalnog i suvremenog, kolektivno nesvjesnog/svjesnog ovo dvoje umjetnika iznosi balans i harmoniju u mišljenju i pogledu na svijet. Njihov zajednički trenutak se očituje u nazivu izložbe „Reci da!“ što je ujedno izjava umjetničkog para i stav prema mnogim aspektima života. Prijelomni trenutak s kojim se svi susrećemo u životu Ivana i Petar prihvaćaju afirmativno, hitro i hrabro dok ih urođeni optimizam usmjerava ka ostvarenju umjetničkih djela koja ne mogu proći nezapaženo i ostaviti na ravnodušnim. Slavica Obradinović

Reci DA – izložba slika i skulptura Ivane Živić i Petra Hranuellija
18. – 30. travnja 2023. godine
Galerija Kuća legata, Knez Mihajlova 46, Beograd