Skip to content

NATJEČAJ ZA PRIJEM NOVIH ČLANOVA U HUIU

HRVATSKO UDRUŽENJE INTERDISCIPLINARNIH UMJETNIKA (HUIU) – Natječaj je otvoren od 31. ožujka do 1. svibnja 2023. godine

U skladu sa Statutom HRVATSKOG UDRUŽENJA INTERDISCIPLINARNIH UMJETNIKA – HUIU, Čl. 19., te na osnovu Pravilnika za primanje novih članova, pozivamo zainteresirane kandidate da se prijave na Natječaj  (https://www.huiu.hr/natjecaj-za-nove-clanove-2023/).
 
PRAVILNIK ZA PRIJEM NOVIH ČLANOVA U HUIU

TKO MOŽE POSTATI ČLANOM HUIU-a?

Članom HUIU-a prvenstveno mogu postati umjetnici čija se praksa i djelovanje mogu opisati kao interdisciplinarni.
Interdisciplinarna umjetnost podrazumijeva uzajamno djelovanje i integraciju različitih disciplina na estetskoj, konceptualnoj i metodološkoj razini s posebnim naglaskom na discipline i medije vizualnih umjetnosti. Primarno područje djelovanja interdisciplinarnog umjetnika, člana HUIU-a mora biti moguće svrstati pod krovni termin vizualnih umjetnosti, ali uključuje i integraciju izvedbenih umjetnosti ili humanističkih, društvenih, tehničkih ili prirodnih znanosti.
Članovi HUIU-a mogu postati i multidisciplinarni umjetnosti koji djeluju na području minimalno dvije ili više disciplina vizualnih umjetnosti s naglaskom na primijenjene umjetnosti.

OPĆI UVJETI ZA ČLANSTVO U HUIU:

  • završeni fakultet odgovarajućeg smjera; odnosno
  • prvostupanjska diploma ili diploma odgovarajućeg smjera (iz područja umjetnosti, dizajna ili multimedije); odnosno
  • srednja škola likovnog usmjerenja i najmanje dvije godine javnog umjetničkog djelovanja; odnosno
  • najmanje tri godina javnog umjetničkog djelovanja za sve ostale kandidate.

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA PRIJAVU:
1. ispunjena prijavnica: https://forms.gle/VeQkqNniZYc146B98;
2. opširna stručna biografija;
3. dokaz o državljanstvu (preslika osobnog dokumenta);
4. presliku svjedodžbe ili diplome završene obrazovne institucije;
5. dokumentaciju radova;
6. dokaz o plaćenoj kotizaciji za natječaj.

HRVATSKO UDRUŽENJE INTERDISCIPLINARNIH UMJETNIKA

TEHNIČKI UVJETI
1. Interdisciplinarno područje djelovanja:  realizirana 3 samostalna ili 2 samostalna i 2 skupna interdisciplinarna projekta
2. Multidisciplinarno područje djelovanja: 7 realiziranih projekata iz zasebnih područja primijenjene umjetnosti.  

KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PORTFOLIJA
1. Relevantnost
Relevantnost prezentiranih radova u odnosu na suvremene tendencije u umjetničkim praksama.
2. Originalnost Odmak od kopiranja, oponašanja i slijeđenja umjetničkih konvencija; inovativnost u izričaju, tehničkom ili konceptualnom pristupu.
3. Kvaliteta izvedbe  Kvaliteta izvedbe u skladu sa standardima struke.
4. Prezentacija rada
Prezentacija (portfolio) radova na temelju kojih će se vršiti selekcija mora biti odgovarajuće kvalitete, na način da osim vizualne prezentacije sadrži i sve ostale relevantne tehničke i konceptualne informacije o djelu koje poželjno uključuju:
1. Godinu nastanka rada
2. Popis mjesta/događanja na kojima je rad bio izložen/prikazan
3. Detaljan tehnički opis rada
4. „Artist statement“
5. Linkove na dodatne materijale relevantne za prezentirani rad 
Prezentacija se prihvaća u PDF formatu uz mogućnost prilaganja linka na online portfolio ili web sjedište umjetnika.

Kandidati su dužni za prijam u članstvo HUIU-a podnijeti ispunjenu Prijavnicuhttps://forms.gle/VeQkqNniZYc146B98
s dokumentacijom o javnom umjetničkom djelovanju, te dostaviti radove i ostale priloge koje propisuju pojedina područja djelovanja HUIU-a: interdisciplinarno ili multidisciplinarno područje.

  • Sve kandidatkinje i kandidati moraju dostaviti i potvrdu o uplati kotizacije za troškove organiziranja Natječaja u iznosu od 20 eura. Kotizacija se uplaćuje na žiro račun HUIU-a: IBAN: HR8623600001102457560. Prilikom uplate kotizacije u pozivu na broj upisati OIb, u opisu plaćanja: kotizacija za Natječaj 2023.
  • Podatci o obrazovanju moraju biti potkrijepljeni odgovarajućom dokumentacijom (preslikom diploma ili svjedodžbi). Kandidati će se ocjenjivati isključivo na temelju dostavljenih radova i dokumentacije.

Umjetnički savjet HUIU-a razmatra i ocjenjuje radove kandidata i svoje odluke upućuje Upravnom odboru.

  • Umjetnički savjet HUIU-a u sastavu: Vjeran Juhas, Iva Horvat (ex. Milaković), Ivan Dobran, Igor Dražić i Ivana Tomić, donosi odluku o prijemu ili odbijanju kandidata u članstvo HUIU-a, što potvrđuje Upravni odbor HUIU-a.
  • Umjetnički savjet HUIU-a pregledat će sve pristigle prijave i procijeniti udovoljavanje kriterija za učlanjenje u HUIU. Svi će kandidati o rezultatima Natječaja biti obaviješteni putem elektroničke pošte u roku 30 dana od završetka natječaja.
  • Kandidati koji nisu primljeni u članstvo mogu podnijeti žalbu na odluku Umjetničkog savjeta HUIU-a jedino u slučaju ako smatraju da je povrijeđena procedura. Žalba se podnosi Upravnom odboru HUIU-a u roku 15 dana od dana primitka odluke. Odluka Skupštine HUIU-a je konačna.

ČLANOVI HUiU-a

Stupanjem u HUIU između ostalog stječe se pravo na:
– porezne olakšice sukladno članku 22. Zakona o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva,
– sudjelovanja na natječajima koji zahtijevaju članstvo u strukovnoj udruzi,
– dobivanje informacijama o svim događanjima, natječajima, izložbama, radionicama i sl. vezanim uz aktivnosti HUIU-a te  sve ostale obavijesti vezane uz stručna i profesionalna događanja u Hrvatskoj i inozemstvu.
Pored toga stječu se prava i obaveze spram udruge:
– redovito plaćati godišnju članarinu (19,91 euro),
– ravnopravno sudjelovati u svim internim natječajima,
– pravo na člansku iskaznicu HUIU-a i sve pogodnosti koje ona donosi.
 
Prijavnicu zajedno s potrebnom dokumentacijom i radovima možete dostaviti putem e-pošte ili we transferom na adresu: huiu@huiu.hr s napomenom „Natječaj za prijem u HUIU“.
Natječaj je otvoren od 31. ožujka do 1. svibnja 2023. (računaju se sve prijave zaprimljene digitalnim putem do 1. svibnja 2023. –  23:59 sati).
Za sva dodatna pitanja obratite se na: E-mail: huiu@huiu.hr, Tel.: 052 515 089, od ponedjeljka do petka, od 12 do 20 sati).

HRVATSKO UDRUŽENJE INTERDISCIPLINARNIH UMJETNIKA
Optimized by Optimole