Skip to content

Ciklus grafika Mladena Žunjića

Ciklus grafika sadrži sve vrijednosti i zanimljivosti složenog i nadahnutog slikarstva Mladena Žunjića

Miroslav Pelikan

Svojedobno su grafike, različite vrste bile znatno češća pojava nego danas i imale su svoju cijenu i bile priznavane kao osebujna likovna djela i posve pristupačna. Danas, valorizira se samo cijena kod ulja i ili akrila, neovisno o motivici, na većem ili velikom formatu, grafike su rijetkost.

Ne obazirući se aktualne tendencije iznimno aktivni i produktivni suvremeni hrvatski likovni umjetnik, slikar Mladen Žunjić, autor jake ekspresivnosti i opsežnog djela, nedavno je zaokružio rad na ciklusu grafičkih listova, 60 x 40 cm u limitiranoj ediciji i predstavio ga javnosti.

Na, za njega, relativno manjem formatu, Žunjić je kreirao svoj prepoznatljivi svijet gibanja, kretanja, gesta ili tek vidljivih pomaka, sve ispresijecano snažnim energetskim silnicama, reklo bi se nezaustavljivim nabojima energije, koja preplavljuje cjelokupni volumen, sve zamišljeno i izvedeno u karakterističnom eruptivnom koloritu.

Žunjićev prepoznatljivi razigrani kolor s nekoliko dominantnih boja i dalje je ključna odlika slikarstva ovoga vrijednog i uvijek raspoloženog za slikanje autora, radoznalog i neumornog u neprekidnom istraživanju i nadograđivanju vlastitog opusa.

Ciklus grafika sadrži sve vrijednosti i zanimljivosti složenog i nadahnutog slikarstva Mladena Žunjića.