Skip to content

Apstraktni akrilni pejzaž – kako slikati

Vrijeme je za demo apstraktne akrilne slike!

Željela sam stvoriti neku vrstu tijeka valova na ovoj slici. Dok sam bila zauzeta, počela je izgledati kao slika apstraktnog pejzaža. Vidim neke planine i rijeku. Što ti vidiš? Rinske Douna

See also  Caravaggiova tehnika - Chiaroscuro / kjaroskuro