Skip to content

Papa Franjo: Žene su ključne za transformaciju u Južnom Sudanu

Papa Franjo susreo se sa skupinom interno raseljenih osoba (IDP) Južnoga Sudana u glavnom gradu Jubi te je ponovio snažan apel da se prekinu svi sukobi kako bi se narodu Južnoga Sudana omogućila bolja budućnost

Budućnost Južnog Sudana ne smije biti u izbjegličkim kampovima.

Prema koordinatorici Nyaniju, još uvijek postoje prilike za pružanje podrške pogođenim zajednicama u postizanju razvoja njihovih potencijala i transformaciji zemlje, a posebice žena. Doista, rekla je, žene su ključ transformacije u Južnom Sudanu.

Papa Franjo dijeli to stajalište: Ako majke i žene dobiju odgovarajuće prilike, svojom marljivošću i svojim prirodnim darom zaštite života – rekao je – imat će sposobnost promijeniti lice Južnoga Sudana, dati mu miran i kohezivan razvoj!

Tražim od svih ljudi da osiguraju zaštitu i poštovanje prema ženama. Molim vas, čuvajte, poštujte i cijenite svaku ženu, svaku djevojku, majku i baku. U suprotnom, neće biti budućnosti! Vatican News