Skip to content

Nemojmo rasipati ono što imamo; širimo ekologiju pravednosti i milosrđa

U nedjeljnom nas podnevnom nagovoru papa Franjo poziva da učimo od siromaha duhom, koji prepoznaju dobro koje dolazi od Boga i cijene ono što primaju

Potiče također da cijenimo vrijednost nas samih, te drugih ljudi i stvari; to je načelo – primijetio je Papa – koje se često zanemaruje, prije svega u bogatijim društvima. Svaku osobu valja smatrati svetim i jedinstvenim darom.

Ne tratiti; tomu nas uče siromasi duhom, koji su među onima koje, u odlomku Evanđelja po Mateju iz liturgije na IV. nedjelju kroz godinu, Isus naziva blaženima. Istaknuo je to papa Franjo u podnevnom nagovoru, objašnjavajući da su siromasi duhom oni koji znaju da nisu sami sebi dovoljni, i žive kao ‘Božji prosjaci’; osjećaju da ga trebaju i prepoznaju da dobro dolazi od njega, kao dar, kao milost. Tko je siromah duhom, naime, cijeni ono što prima – dodao je Papa – zato želi da nijedan dar ne bude protraćen; siromasi duhom nastoje ništa ne rasipati. Isus nas također uči da ne rasipamo; primjerice, kada nakon umnažanja kruhova i riba, traži da se skupe ostaci hrane kako se ništa ne bi bacilo, piše Vatican news.