Skip to content

Donacija dm-a za istraživanje raka prostate

dm je Institutu Ruđer Bošković predao donaciju od 9.431,28 eura koja je namijenjena istraživanju raka prostate u Laboratoriju za nasljedni rak, Zavoda za molekularnu medicinu

Pripremio: Tomislav Radić – Snimka: dm

Ovogodišnja donacija namijenjena je istraživanju „Kako tumori prostate komuniciraju sa svojim okolišem?“ koje provode istraživači Zavoda za molekularnu medicinu čiji je rad dm u proteklih sedam godina podržao s više od 54.000 eura. Tijekom suradnje s dm-om, znanstvenici Instituta Ruđer Bošković ispitali su proteinske biljege u 160 kliničkih uzoraka karcinoma prostate i 65 uzoraka zdrave prostate u svrhu otkrivanja novih pokazatelja bolesti. Dosadašnji napori rezultirali su otkrićem novih potencijalnih prognostičkih markera i novim spoznajama o molekularnim mehanizmima stvaranja otpornosti na hormonsku terapiju.


See also  Predstavljen sveučilišni priručnik: OPĆE ZDRAVLJE KROZ ORALNO ZDRAVLJE – MULTIDISCIPLINARNI PRISTUP / foto!na