Skip to content

Jagor Bučan, Daniela Pal Bučan i Predrag Todorović: B U 2 P T

Ovog petka, s početkom u 19 sati, održava se posljednja, sedma, izložba iz ciklusa vikend izložba “WE canVAS VAN okvira” na kojoj se pod nazivom “B U 2 P T” predstavljaju Jagor Bučan, Daniela Pal Bučan i Predrag Todorović

Kao i sve ranije izložba, i ova će se moći razgledati u subotu od 9 do 18 te u nedjelju od 10 do 13 sati.

JAGOR BUČAN (1968., Zagreb) akademski je slikar i nastavnik slikanja u zvanju redovitoga profesora na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. 

Izlagao je na trideset samostalnih i pedeset skupnih izložbi. Dobio je četiri nagrade, među kojima je i 1. nagrada 6. zagorskog likovnog salona (2012.). 

Predavao je kolegij Teorija prostora na ALU u Zagrebu (1996.–1999.) i na Akademiji likovnih umjetnosti u Širokome brijegu, Bosna i Hercegovina (1999.–2003.). 

Autor je knjiga (Nutarnji oblik: o prikrivenome vidu likovnoga umijeća, Sandorf, Zagreb 2022.; U znaku Jednoga: Ogledi i prikazi o romanu, perenijalnoj misli i duhovnom itinerariju, ArTresor naklada, Zagreb 2020.; Riječ je o slici: Ogled o odnosu slike i jezika, Sandorf & Mizantrop, Zagreb 2019.), likovnih monografija (Albert Kinert, ALU u Zagrebu, Art studio Azinović, Zagreb 2002.; Mladen Pejaković, više autora, Litteris, Zagreb 2009.), likovnih eseja, studija i prikaza u stručnim i znanstvenim publikacijama (časopisi i zbornici) i predgovora likovnim izložbama. U časopisima Europski glasnik, ZaJedno i Nemo objavio je više ogleda i prikaza.

DANIELA PAL BUČAN (1970., Zrenjanin) U Daruvaru završava srednju ekonomsku školu. Godine 1995. diplomirala je na Građevinskom fakultetu u Zagrebu, smjer Građevinski materijali. 2003. godine diplomirala je na Slikarskome odsjeku Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, u klasi profesora Igora Rončevića. 

Izlagala je na trinaest samostalnih i petnaestak skupnih izložbi. Radi s djecom i odraslima u Učilištu za likovno obrazovanje, kreativnost i dizajn – Studio Tanay. 2015. godine stekla je potvrdu o stručnom usavršavanju. Autorica više izložbenih postava. 

PREDRAG TODOROVIĆ (1966., Drvar) Diplomirao je Likovne umjetnosti, izborni kolegij Slikarstvo, na Pedagoškom fakultetu u Rijeci 1990. godine. Od 2000. do 2006. godine radi kao profesor na Školi za primijenjenu umjetnost u Rijeci. Volontirao je kao predsjednik HDLU-a Rijeka 2003/2004. godine. Kao Viši umjetnički suradnik predavao je slikarstvo na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci 2009./2010. Od 2022. vanjski je suradnik na slikarskoj katedri Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu. 

Dosad je izlagao na preko pedeset samostalnih izložbi te na brojnim skupnim, žiriranim i selektiranim izložbama u Hrvatskoj i inozemstvu. U kustoskim selekcijama u zemlji i inozemstvu radovi su mu predstavljali suvremenu hrvatsku likovnu scenu u Italiji, Francuskoj, Njemačkoj, Austriji, Švicarskoj, Finskoj, Mađarskoj, Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Egiptu. Radovi mu se nalaze u zbirkama MMSU u Rijeci, MSU Zagreb i NSK Zagreb te u brojnim privatnim zbirkama u zemlji i inozemstvu.

Dobitnik je nekoliko nagrada i priznanja od kojih mu je posljednja, iz 2022., dodijeljena  za cjelokupan dosadašnji rad, od Adolph and Esther Gottlieb Foundation iz New Yorka.

Sudjelovao je u dva Artist in Residence programa, u Kairu 1997. te u Parizu 2016. godine.

Član je Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika. Živi i radi u Zagrebu od 2006. godine.