Skip to content

Beč – grad po mjeri žene

Više vremena, prostora i mogućnosti. Te su želje izrazile Bečanke u dosad najvećem istraživanju te vrste koje je provedeno u glavnom gradu Austrije

Matea Čuljak

U anketi je sudjelovalo čak 15.500 djevojaka i žena, a cilj je bio istražiti utjecaj pandemije koronavirusa na njihov život u Beču otprilike dvije godine nakon njezina izbijanja.

Istraživanje je bilo podijeljeno na dva dijela. Prvi se dio fokusirao na izazove koje sa sobom nosi pandemija te na zadovoljstvo određenim aspektima kao što su stanovanje, obrazovanje, skrb o djeci, plaćeni i neplaćeni rad, zdravlje, slobodno vrijeme i ponuda za žene. U drugom dijelu provedeno je više od 12.000 intervjua s pitanjima otvorenog tipa, a naglasak je bio na prijedlozima za budućnost. U istraživanju su sudjelovale žene različite dobi, podrijetla, stupnja obrazovanja, bračnog statusa i slično, a sudionice su dale oko 77.000 komentara i prijedloga.

Anketa je pokazala da su Bečanke uglavnom zadovoljne u ovim područjima, no zbog pandemije u većoj mjeri do izražaja dolazi tradicionalna podjela uloga. Žene se češće osjećaju opterećeno te i dalje preuzimaju većinu brige o djeci i kućanskim poslovima. Čak i zaposlene na puno radno vrijeme većinom samostalno vode brigu o djeci i kućanstvu. Samo 35 posto žena navodi da zadatke ravnopravno dijeli s partnerom, dok se samo kod šest posto žena pretežno partner brine o tome. Žene uglavnom izražavaju nezadovoljstvo zbog nedostatka vremena za društvene kontakte, slobodne aktivnosti ili vremena da se posvete same sebi. Pritom je tijekom pandemije veliko opterećenje za majke, prije svega samohrane, predstavljala i nastava na daljinu. Uklanjanje jaza u primanjima između muškaraca i žena, mjere za borbu protiv siromaštva u starijoj dobi i ulaganja u sustav podrške za žrtve nasilja samo su neka od područja na kojima bi se trebalo poraditi prema sudionicama ankete.

Rezultati istraživanja poslužit će kao polazišna točka za izradu konkretnih mjera i projekata u nadolazećem periodu. To, između ostaloga, uključuje izgradnju novog centra za djevojčice i djevojke koji nudi savjetovanja, pomoć pri učenju, različite informacije i aktivnosti za slobodno vrijeme. Beč bi do kraja ove godine trebao dobiti i petu sigurnu kuću s više od 50 mjesta za žrtve nasilja. Kako bi se povećao udio žena zaposlenih u tehnološkom sektoru, djevojčice će se u sklopu novog projekta od iduće godine jednom mjesečno moći upoznati sa zanimljivim zanimanjima iz tog sektora. Također će se nuditi stipendije za žene u visini od 10.000 eura za preddiplomski i 7.500 eura za diplomski studij na bečkim veleučilištima. Fokus je na studijskim programima iz područja digitalizacije, održivosti i tehnologije u kojima je udio žena manji od 50 posto. U idućim mjesecima i godinama uslijedit će daljnje mjere i projekti.

See also  Američka fotografija u bečkoj Albertini