Skip to content

Niko Ančić – slikarska restauracija komode / video u 2 dijela!

Najnoviji rad poznatog zaprešićkog, dubrovačkog, trpanjskog slikara Nike Ančića: Restauracija komode

Istina, nije slika, ali ako bi se reducirali drveni dijelovi, ostaju staklene površine za sliku. Pogledajte slikarevu demonstraciju u dva dijela!

Pogledajte drugu monografiju Nike Ančića na linku: Stanko Špoljarić: NIKO ANČIĆ – Događanje boje

See also  Ciklus izazovnih crteža ugljenom Duška Šibla