Skip to content

Izložba Nade Žiljak – Od crteža do slike, s otvorenjem 25. listopada

Slikajući slike, u kojima je spojila dva svoja talenta – slikarski i onaj crtački koji postaje njenim psihogramom

Sanda S. Bajzek

Umjetničko djelo akademske slikarice Nade Žiljak u mediju „klasičnog“ štafelajnog slikarstva te crteža, novom izložbom sagledavamo i u novom svjetlu – kroz inovativnu infracrvenu metodu kojom je naslikala svoje dvometarske akrile, odnosno kroz ciklus crteža na papiru koje je, iako dešnjakinja, narisala lijevom rukom.

Novim djelom Nada Žiljak i dalje golica suvremenog promatrača, implementirajući inovaciju na području eksploatacije infracrvenog spektra, koju je upravo ona inaugurirala u hrvatsko slikarstvo. Slikajući slike, u kojima je spojila dva svoja talenta. Slikarski i onaj crtački koji postaje njenim psihogramom.

Zagrebačkoj publici prvi se puta predstavlja i serija recentnih crteža, nastalih prošle, 2021. godine. Nada Žiljak iskoristila je privremeni hendikep, tj. nemogućnost crtanja desnom rukom (lom šake), narisavši više od 50 crteža tušem i olovkom lijevom rukom.

Izložba u organizaciji HULULK-a s otvorenjem 25. listopada, u 19 sati biti će upriličena u galeriji Specijalne policije iz domovinskog rata RH