Skip to content

Izložba u povodu 30. obljetnice osnutka 7. gardijske brigade “Puma”

U srijedu, 21. rujna u 18 sati u palači Herzer GMV-a otvara se izložba pod nazivom Ratni put 7. gardijske brigade „Puma“, priređena u povodu obilježavanja 30. obljetnice osnutka te hrvatske vojne postrojbe

Anita Peričić

Organizator je Udruga veterana 7. gardijske brigade „Puma“ u suradnji s Gradskim muzejom Varaždin. Izložba obuhvaća naoružanje i opremu koji su se koristili u Domovinskom ratu, kao i ostale autentične predmete i fotografije iz ratne povijesti „Pume“ te makete s tematikom Domovinskog rata.

7. gardijska brigada „Puma“ u Varaždinu je osnovana 23. prosinca 1992. godine. U veljači 1993. godine 1. pješačka motorizirana bojna upućena je na svoj prvi borbeni zadatak, na Karlovačko bojište. Drugi dio brigade dobio je zadatak obrane teritorija u zadarskom i šibenskom zaleđu. Paralelno sa sudjelovanjem u vojnim operacijama odvijao se i logistički proces popunjavanja brigade, kako novim gardistima, tako i novim naoružanjem.

Godine 1994. 7. gardijska brigada „Puma“ upućena je na livanjsko područje i Dinaru, gdje njezini pripadnici aktivno sudjeluju u operacijama Zima 94 i Skok 1. U vojno-redarstvenoj operaciji Ljeto 95 pripadnici „Puma“ energičnim naletom zauzimaju Bosansko Grahovo. Vrhunac svoga ratnog puta 7. gardijska brigada „Puma“ doživljava u kolovozu 1995. godine sudjelovanjem u vojno-redarstvenoj operaciji Oluja. Dana 5. kolovoza 1995. njezini pripadnici preuzeli su nadzor nad gradom Kninom i njegovom okolicom te podignuli 20-metarsku hrvatsku zastavu na Kninskoj tvrđavi.

7. gardijska brigada „Puma“ imala je važnu ulogu te bila nositelj i vojno-redarstvene operacije Maestral, na području Glamočkog polja, Mliništa i Drvara, te vojno-redarstvene operacije Južni potez, na području Šipova i Mrkonjić Grada. Po povratku s terena 17. listopada 1995., nakon oslobođenih 748 četvornih kilometara teritorija, u što su uključena i tri grada, Bosansko Grahovo, Knin i Drvar, 7. gardijska brigada „Puma“ okrenula se svojim mirnodopskim zadaćama. Kako je preustrojem Oružanih snaga RH došlo do spajanja 2. i 7. gardijske brigade, tako je na svečanom postrojavanju u Varaždinu 7. srpnja 2003. godine službeno i ugašena.

Ukupno je tijekom Domovinskog rata kroz 7. gardijsku brigadu „Puma“ prošlo 4550 pripadnika. Nažalost, poginuo je 91 pripadnik brigade, jedan je nestao te je bilo petstotinjak ranjenih. Zapovjednici 7. gardijske brigade „Puma“ bili su: general bojnik Ivan Korade, stožerni brigadir Željko Dvekar, pukovnik Branko Predragović i pukovnik Marijan Kretić.

See also  Dalmatinski motivi Nevena Otavijevića

Kako bi se dostojno obilježila 30. obljetnica osnutka 7. gardijske brigade „Puma“, priređuje se izložba posvećena pripadnicima i djelovanju ove hrvatske vojne postrojbe, koja će u palači Herzer GMV-a biti postavljena za razgled do 12. listopada ove godine.