Skip to content

Galerija HDLU Istre: PLAVO

Osmišljeni radovi s višeslojnom porukom

Eugen Borkovsky

PLAVO – kolektivni, tematski, selektirani likovni projekt
otvorenje: 2. IX. u 20h
Galerija HDLU Istre, Zagrebačka 4, 52100 Pula / Pola
izložba otvorena: od 2. IX. do 28. IX. 2022; radnim danom od 9:00 do 15:00 sati

Autorice / autori:

Fanita Barčot Nikolac, Elvis Berton, Darko Brajković Njapo, Luciano Bunić, Barbara Cetina, Alma Čače, Karlo Dragan Došen , Branka Dubovac , Damir Facan Grdiša, Tanja Francisković, Silvia Golja, Ana Grubić, Igor Gustini, Judita Horvatinović, Maja Jelušić, Kristina Kinkela, Branko Kolarić, Jasmina Krajačić, Miranda Legović, Tea Lovrić, Lovorka Lukani, Lada Luketić, Milan Marin, Zvjezdana Marguš Prohaska, Saša Martinović Kunović, Mladen Milotić, Aleksandra Orlić, Vlasta Pastuović Aleksić, Izabela Peculić, Renata Pentek, Sanja Pribić, Iris Poljan, Nikola Ražov, Branka Riđički, Emanuela Santini, Mirta Savani Profeta, Sanja Simeunović Bajec, Jelena Sokić, Vinko Šaina, Nikolina Šimunović, Mark Šircel, Jadranka Štimac, Radoslav Tadić, Ljiljana Tršan, Ljiljana Vlačić, Saša Zavrtnik, Andrej Zbašnik, Rok Zelenko.

Kustos: Eugen Borkovsky

Kratki komentar projekta:

  Kolektivni, selektirani, tematski projekti uvijek nude izazovnu i zanimljivu situaciju i autorima koji se odluče na apliciranje i kustosu. Broj prijavljenih umjetnika može oscilirati a odgovornost je i odbiti nekoga od prijavljenih. Za ovaj projekt se prijavilo osamdesetak autora sa više od 130 radova. U projekt je uključeno 48 autorica i autora.

   U inicijalnom tekstu bile su navedene neke od mogućih polaznica za tematiziranje plave boje. Od autora su se očekivali radovi u likovnom ili ne-likovnim materijalima i sredstvima koji problematiziraju temu. Osmišljeni radovi s višeslojnom porukom imali su prednost pri odabiru. Ovisno o prispjelim i izabranim radovima iskristalizirao se projekt.

   S nekima od neuključenih autora/ica ću, ponukan kvalitetom ponuđenih, ali za ovaj projekt odbijenih radova, pokušati ostvariti neku drugu suradnju. Zahvaljujem se primljenim ali i onim autorima koji nisu ušli u selekciju. Iako je i među odbijenim radovima za ovaj tematski projekt bilo zanimljivih ostvarenja, određenje za ovakav izbor bazirao sam na ideji da se u projekt uključe radovi koji tehnološki ili smisleno problematiziraju a ne ilustriraju temu: PLAVO, boja.“.

Organizacija: Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Istre

Impressum: Nakladnik: Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Istre; Za nakladnika: Milan Marin, predsjednik; Kustos: Eugen Borkovsky; Likovni postav: E. Borkovsky, Milan Marin; Grafičko oblikovanje: Eugen Borkovsky; Tisak kataloga: Comgraf Umag, 100 kom

Optimized by Optimole