Skip to content

Nove apstrakcije Mladena Žunjića

Ciklus Novih apstrakcija Mladena Žunjića otvara brojna pitanja, istodobno nudeći i određen broj odgovora, djelomičnih, nepotpunih

Miroslav Pelikan

Krećući se kontinuirano od jedne do druge, treće, četvrte… likovne točka koja ga osobito zanima, suvremeni hrvatski likovni umjetnik, slikar Mladen Žunjić, autor impozantnog i izazovnog ciklusa ulja i akrila, uglavnom na velikim formatima platna, od 100 cm na više, istražuje kako mogućnosti raznovrsnih motiva ali i svoje nadahnuće u nizu novih slika.

Tako je sasvim nedavno krenuo u realizaciju ciklusa Novih apstrakcija, tekuća ulja i akrili na platnu, 100 x 100 cm, na kojima dominira crni natkriljujući crtež, gotovo u cjelosti pokrivajući razigranu kolorističku floru i fauna, donjega, skrivenoga svijeta, koji je u proteklim ciklusima suvereno egzistirao samostalno i neupitno.

Pojava dvojnosti svijeta ili istodobno, paralelno življenje više svjetova u istom vremenu, vrlo različitih, neusporedivih, svjetlina i tama, Eros i Thanatos zauzimaju ključne pozicije na slikama Novih apstrakcija Mladena Žunjića.

Ipak, kada malo pomnije pogledamo odnose dva svijeta, uviđamo, kako oni, jedan drugoga ne mogu nadvladati, ne mogu izgubiti u tom odmjeravanju ali ni pobijediti, iako su pomicanja stalna i ponekad dramatična, trajnih promjena nema.

Ciklus Novih apstrakcija Mladena Žunjića otvara brojna pitanja, istodobno nudeći i određen broj odgovora, djelomičnih, nepotpunih.

Odmjeravanje svjetlosti i tame neprekidno se odvija.
Vječno rivalstvo traje.

See also  Najava - Erste fragmenti X