Skip to content

“Svetište Srca Isusova” u parku na Gajevu trgu u Osijeku

Svetište Srca Isusova spada pod Rezidenciju Družbe Isusove u Osijeku koja se nalazi u ulici Kardinala Alojzija Stepinca i vode ga oci isusovci Hrvatske pokrajine Družbe Isusove

Venina Markuš

Info-ploča s informacijama o „Svetištu Srca Isusova“ u parku na Gajevu trgu u Osijeku 

Godine 1940. počela je izgradnja svetišta Srca Isusova, a 1948. godine jugoslavenske vlasti srušile su nedovršeno svetište. Na poziv Družbe Isusove postavljeni su temelji i započela je izgradnja velebna Svetišta Srca Isusova. U planu je bila izgradnja crkve, samostana i konvikta prema tadašnjim najvišim arhitektonskim i umjetničkim standardima i u skladu s crkvenim propisima, po uzoru na poznata europska svetišta. Do kraja Drugog svjetskog rata izgrađena je kripta i zidovi su dignuti do sedam metara visine. Svetište je razoreno do samih temelja.

Rušenjem je nanesena nenadoknadiva šteta i uništeno je djelo desetaka tisuća velikodušnih darovatelja. Njima u znak zahvalnosti i da se ne zaboravi nakana i ideja podigla se spomen ploča u parku na Gajevom trgu.

“Svetište Srca Isusova” u parku na Gajevu trgu u Osijeku

Vrijedno je podsjetiti kako je biskup dr. Antun Akšamović blagoslovio temeljni kamen Svetišta 20. listopada 1940., a u trenutku miniranja sagrađeno je zdanje crkve (dužine 44 metra i širine 28 m) visoko sedam metara.