Skip to content

IZMEĐU JAVE I SNA – izložba Sandre Horvat u Galeriji HDLU-a Varaždin

Iako Sandra Horvat upotrebljava elemente iluzionističkog slikarstva pri svladavanju standardnih akademskih zadataka poput akta i portreta, ona mimetički ne kopira stvarnost

Klara Macolić Kuparić

Sandra Horvat
IZMEĐU JAVE I SNA

Slike Sandre Horvat oblikovane su u dva usporedna smjera. Dok se s jedne strane, pod prinudom postojeće stvarnosti, na njima nužno nalaze motivi implicitne jasnoće, živog (lica, aktovi, leptiri) ili neživog podrijetla (slagalice ili ostali uporabni predmeti), druga je strana na granici mogućeg. Simbolizirano prikazivanje onostranog i iracionalnog postavlja se kao opreka ovostranim realitetima. Sraz između realnog i irealnog doprinosi dvostrukom karakteru značenja. Prostor slike nije neutralan, on je idealno okruženje za jedinstven umjetnički doživljaj u kojem se prožimaju dvije oprečne interpretacije realnosti. Vividne boje, ilustrativan karakter, kao i specifična prostorna geometrija doprinose nadrealnom dojmu. Poetičnost romantične sanjarije postignuta je bez zlokobnog događaja. Iako autorica upotrebljava elemente iluzionističkog slikarstva pri savladavanju standardnih akademskih zadataka poput akta i portreta, ona mimetički ne kopira stvarnost. Upravo izdvajanjem simulakruma od faktuma, stvara nove fantastične scene. Ukoliko se izloženi ciklus razmotri unutar autoričinih referenci na filozofsku tradiciju nadrealizma, tada se može tumačiti kao pobuna protiv svjetovnih realiteta. Stoga je akrile nastale 2021. godine potrebno sagledati kao cjeloviti ciklus, nadahnut nadrealističkom vizijom onostranog.

Pozivamo vas u Galeriju HDLU-a Varaždin na otvorenje izložbe slika varaždinske autorice Sandre Horvat pod nazivom “Između jave i sna”. Izložba se otvara u utorak, 21. lipnja 2022. u 19 sati. Izbor i postav izložbe je Klare Macolić Kuparić, povjesničarke umjetnosti. Izložba ostaje otvorena do 8. srpnja.

Sandra Horvat rođena je 30. kolovoza 1986. u Varaždinu. Nakon osnovne škole upisuje srednju Graditeljsku školu u Čakovcu, završivši smjer likovne umjetnosti i dizajna, odjeljenje dizajna unutrašnje arhitekture. Potom upisuje studij graditeljstva na Veleučilištu u Varaždinu na kojem je diplomirala 2011. Likovnom umjetnošću fascinirana je još od osnovnoškolskih dana, a ona je i jedan od najvažnijih razloga za odabir upravo one srednje škole koja će joj omogućiti da dodatno razvije kreativnost. Našla se u slikarstvu, ponajprije u tehnikama tempere i akrila. Inspiraciju većinom crpi iz nadrealizma, predivnog svijeta u kojem je sve moguće… Uz slikarstvo bavi se unikatnim nakitom, ručno izrađujući svaki element, postavljajući ih potom u vlastite kreacije. Krajem 2017. postala je članicom HDLU-a Varaždin. Do sada je izlagala je na petnaestak skupnih izložbi i tri puta samostalno. Sudjelovala je na brojnim likovnim kolonijama, uglavnom humanitarnog karaktera.

See also  Artist talk - Društvo spektakla