Skip to content

‘Bez komentara’ STUPIDNOST – okidač postao nataloženi višak frustracije i agresije

Vandalizam na djelu: Akcijski plan sadrži preventivne i represivne mjere

Boris Markuš

‘Bez komentara’ STUPIDNOST – okidač postao nataloženi višak frustracije, agresije i ludila

See also  Papino obrazloženje: Kurija se ne da promijeniti... Onda idem ja!