Skip to content

Caravaggiovi slikarski materijali i tehnika

Saznajte više o povijesnim tehnikama i materijalima renesansnog majstora Caravaggia

Ovaj kratki video prikazuje umjetnika Luisa Borrera dok istražuje Caravaggiove tehnike i metode.

See also  LJEPOTA IZ KAOSA / poduka za crtanje ugljenom