Skip to content

Caravaggiovi slikarski materijali i tehnika

Saznajte više o povijesnim tehnikama i materijalima renesansnog majstora Caravaggia

Ovaj kratki video prikazuje umjetnika Luisa Borrera dok istražuje Caravaggiove tehnike i metode.

Optimized by Optimole