Skip to content

Projekt izgradnje šetnice i obaloutvrde u Osijeku

Osječka Promenada – najljepša europska šetnica uz rijeku. Spajaju se Donji i Gornji grad šetnicom

Venina Markuš

Sve poddionice projekta uređenja desne obale Drave na području Osijeka sadrže pješačku stazu, razdjelni zeleni pojas s drvoredom i klupama, biciklističku stazu, zaštitni zeleni pojas i zaštitni protupoplavni armiranobetonski zid koji nadvisuje Promenadu za 80 centimetara, što u potpunosti omogućava obranu Osijeka od poplava za visokih vodostaja Drave. Projekt uređenja Promenade puno je više od proširenja i dotjerivanja najljepše europske šetnice uz riječni tok. Kada završe svi radovi, uz do sada izgrađeno, imat ćemo 12 kilometara šetnice i biciklističkih staza uz Dravu, novu zimsku luku, nova mjesto za šetnju i odmor s prekrasnim vidicima.

Projekt izgradnje šetnice i obaloutvrde u Osijeku

Radovi na uređenju desne obale rijeke Drave na području grada Osijeka provode se u četiri poddionice, s time da je prva između cestovnog i željezničkog mosta već završena, a u tijeku su radovi na drugoj i trećoj poddionici (od Tranzita s uređenjem nove zimske luke do istočnog kraja obaloutvrde), dok su pripreme za četvrtu poddionicu (Vrbik) u završnoj fazi.

Ukupno ulaganje od gotovo sto milijuna kuna u desnu obalu Drave vrijedno je konačnog spajanja Gornjeg i Donjeg grada neprekinutom šetnicom. 

Radovi na drugoj i trećoj poddionici uključuju i novu zimsku luku, izvedbu lukobrana, dočim je potonja posebno važna i zahtjevna jer predstavlja povijesni prostor izlaska grada na rijeku i mjesto prijelaza preko nje. U doba rimske Murse ovdje se nalazio most, mostovi su se kasnije gradili uzvodno, bliže turskom Osijeku i austrougarskoj Tvrđi, a ovdje se prelazilo kompom koje više nema. Šest kilometara neprekidne šetnice i biciklističke staze uistinu je jedinstveno i iznimno čak i u europskim okvirima, kojom se i tako povezuje Donji i Gornji grad. Sadržaj svega na kraju predviđa pješačku stazu širine 3,30 metara, razdjelni zeleni pojas s drvoredom i odmorištima s klupama širine 2,0, biciklističku stazu širine 1,80, zaštitni zeleni pojas s drvoredom širine 2,0.