Skip to content

Web stranica Nevene Petre Piližota posvećena Vesni Parun

Ususret 100. obljetnici rođenja velike hrvatske pjesnikinje, realizirana je web stranica o ciklusu izložbi i radova Nevene Petre Piližote posvećenih stvaralaštvu Vesne Parun

Web stranica obuhvaća petogodišnje razdoblje mnogobrojnih samostalnih izložbi i stotine radova šibenske autorice posvećenih liku i djelu Vesne Parun. Izložbe su do sada realizirane u Šibeniku, Splitu, Zagrebu, na Zlarinu i Šolti, u tradicionalnoj i online formi, a neke od njih bile su uključene i u manifestaciju “Dani europske baštine”.

Po realizaciji svake sljedeće izložbe i/ili radova, web stranica bit će pravovremeno ažurirana, a dostupna je na sljedećoj poveznici: https://nevenapetrapilizota.com.hr/

Stranica je financirana od strane Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske u okviru Javnog poziva za programe razvoja novih kulturnih i edukativnih sadržaja i digitalne prilagodbe u 2021. godini.