Skip to content

Hrvatska Kostajnica i susjedne općine dobivaju ‘Knjigu na kotačima’ koja će oživjeti cijeli kraj

U Hrvatskoj Kostajnici počela je realizacija EU projekta ‘Knjiga na kotačima’, koji će svim stanovnicima grada te susjednih općina Hrvatska Dubica, Majur i Donji Kukuruzari omogućiti donošenje knjige na kućni prag

Vladimir Dujnić

Projekt vrijedan gotovo 2,4 milijuna kuna većim dijelom je financiran sredstvima iz Europskog socijalnog fonda, a nositelj projekta je Gradska knjižnica i čitaonica Milivoja Cvetnića Hrvatska Kostajnica

Zahvaljujući pokretnoj knjižnici – bibliokombiju ojačat će se i proširiti kapaciteti knjižnice za obavljanje njezine zadaće, a to je poticanje i promicanje čitanja za sve, bez obzira na dob i socioekonomski status. Stanovnicima u udaljenim područjima omogućit će se i korištenje online knjižničnih resursa.

S obzirom na broj nacionalnih manjina nastanjenih na prostoru Hrvatske Kostajnice i okolice, provest će se kampanja poticanja čitanja hrvatske, srpske i bošnjačke književnosti, a u Gradskoj knjižnici provodit će se javna predavanja te organizirati “book klub” s moderatorima za umirovljenike i djecu, kao i posebne radionice poticanja čitatelja na aktivno i kritičko čitanje i razvoja čitalačke pismenosti.

Ciljna skupina u provođenju projektnih aktivnosti su djeca i mladi do 25 godina, starije osobe iznad 54 godine, nezaposleni, pripadnici nacionalnih manjina te osobe s invaliditetom.

U sklopu projekta, u petak 4. ožujka u Hrvatskoj Kostajnici je održana početna konferencija projekta ‘Knjiga na kotačima’, na kojoj su osim članova

projektnog tima nazočili i predstavnici Grada Hrvatska Kostajnica te susjednih općina Donji Kukuruzari, Hrvatska Dubica i Majur.

Na konferenciji su sudjelovali i izaslanici manjinskih vijeća Grada i općina, predstavnici knjižnica, vrtića, osnovnih i srednjih škola, Gradskog društva Crvenog križa Hrvatska Kostajnica, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ispostava Hrvatska Kostajnica, kao i tvrtki i pojedinaca koji su izvršitelji određenih projektnih aktivnosti.

Kroz projekt će se realizirati sljedeće aktivnosti:

· Nabava i opremanje bibliokombija u svrhu razvoja usluge pokretne knjižnice

· Održavanje 80 radionica čitanja za djecu s poteškoćama u čitanju

· Održavanje 80 radionica čitanja u okviru književnog kluba za djecu

· Održavanje 80 radionica čitanja u okviru književnog kluba za umirovljenike

· Izrada web stranice knjižnice s online čitalačkim (e-knjige) i edukativnim materijalima

· Uspostavljanjem web kataloga

· Održavanjem 44 radionice informatičke pismenosti

· Osmišljavanje metodologije i provedba istraživanja o navikama čitanja stanovnika Hrvatske Kostajnice

· Tiskanje 250 komada publikacije s rezultatima istraživanja

· Održavanje 5 javnih predavanja

· Održavanje 10 kreativnih radionica s djecom

· Izrada i tisak brošura s dječjim uradcima nastalim na kreativnim radionicama

· Održavanje 6 projekcija filmova na temu knjige

· Organizacija dvodnevne manifestacije “Dani hrvatske knjige”

· Organizacija dvodnevne manifestacije “Dani srpske knjige”

· Organizacija dvodnevne manifestacije “Dani bošnjačke knjige”.