Skip to content

LETI NAD FRANCUSKOM / 4K UHD

Francuska, službeno Francuska Republika, najveća je država u zapadnoj Europi, dugo je bila prolaz između sjevernih i južnih regija kontinenta

Francuska je unitarna polupredsjednička republika sa glavnim gradom Parizom, najvećem gradu u zemlji i glavnom kulturnom i trgovačkom središtu; druga velika urbana područja uključuju Marseille, Lyon, Toulouse, Lille, Bordeaux i Nicu. Omeđena Atlantskim oceanom i Sredozemnim morem, Alpama i Pirenejima, Francuska je dugo pružala geografski, gospodarski i jezični most koji spaja sjevernu i južnu Europu. Francuska ima dovoljno kopnene površine za pružanje staništa za širok izbor biljaka i životinja. Više od 25 posto njezina teritorija prekriveno je šumom, a još 50 posto je seosko ili poljoprivredno zemljište. Klima Francuske općenito je povoljna za uzgoj. Većina Francuske leži u južnom dijelu umjerenog pojasa, iako suptropska zona obuhvaća njezin južni rub.

Pogledajte video 4k ultra visoke razlučivosti