Skip to content

14. Memorijal Ive Kerdića, triennale hrvatskog medaljerstva i male plastike – natječaj

Muzej likovnih umjetnosti objavljuje NATJEČAJ za sudjelovanje na izložbi 14. Memorijal Ive Kerdića, triennale hrvatskog medaljerstva i male plastike

Katica Kaniža

Tradicionalna izložbena manifestacija Memorijal Ive Kerdića, triennale hrvatskog medaljerstva i male plastike održava se u Muzeju likovnih umjetnosti u Osijeku po četrnaesti put. Sukladno programu i praksi dosadašnjih izložbi, izložba se sastoji od selekcije suvremenog medaljerstva i male plastike te zasebne tematske ili samostalne izložbe. Memorijal se održava prema novim Pravilima, koja su objavljena na Facebook i web stranici i organizatora, Muzeja likovnih umjetnosti (www.mlu.hr). 

NATJEČAJ I SADRŽAJ PRIJAV

Prijavu na sudjelovanje na Memorijalu potrebno je poslati u digitalnom obliku, putem e maila, na adresu: triennale@mlu.hr. Molimo sudionike natječaja da se prilikom prijave pridržavaju Pravila o organizaciji i radu izložbe „Memorijal Ive Kerdića“, triennale 

hrvatskog medaljerstva i male plastike (posebno: III., Uvjeti izlaganja; IV, Natječaj i sadržaj prijave): http://www.mlu.hr/index.php/pravo-na-pristup-2 

Prijava na natječaj obvezno mora sadržavati: 

1. osobne podatke: ime, prezime, adresu, broj telefona, e-mail adresu;

2. profesionalni životopis; 3. potpunu dokumentaciju o prijavljenom radu (naziv, godina, tehnika, dimenzije) i po potrebi tehničke podatke o postavljanju rada; 

4. fotografiju visoke rezolucije (prihvaća se i fotografija sadrenog modela prije 

lijevanja);

5. ukoliko to vrsta rada nameće, izjavu umjetnika o vlastitom umjetničkom radu (stav koji umjetnik iskazuje radom) te opis načina izlaganja rada. 

Jedan autor može na natječaj prijaviti jedan do tri rada u selekciji male plastike te jedan do pet radova u medaljerskoj selekciji. Umjetnički savjet za izlaganje odabire jednu do tri male plastike te jednu do pet medalja. Autor treba putem prijave na natječaj Umjetničkom savjetu omogućiti uvid u svoj rad digitalno, u obliku kvalitetne fotografije/reprodukcije. U slučaju pozitivnog odgovora Umjetničkog savjeta, a radi donošenja konačne odluke o prijavljenom radu, autor će ocjenjivačkom sudu omogućiti i uvid u rad uživo. Uz radove koji su izabrani kroz natječajni postupak, na izložbi će sudjelovati i pozvani autori. 

Prijave na natječaj šalju se na e-mail adresu: triennale@mlu.hr

Završni rok za prijavu na natječaj je 31. ožujka 2022. godine. Prijavljene radove ocjenjivati će Umjetnički savjet 14. memorijala Ive Kerdića u sastavu: Damir Mataušić, Tatijana Gareljić, Luka Petrinjak, Daniel Zec, Mateja Moser. 

O rezultatima natječaja prijavljeni autori biti će obaviješteni putem e-maila. 

Smatra se da je prijava pristigla u roku ukoliko je poslana na e-mail adresu Muzeja zaključno do 24.00 sata zadnjeg dana roka za slanje prijave. Nepotpune, kao i prijave pristigle nakon isteka roka za prijavu, Umjetnički savjet neće uzeti u razmatranje. 

Datum i mjesto otvaranja izložbe: 7. srpanj 2022. godine, Muzej likovnih umjetnosti, Osijek. Izložba će biti otvorena do 13. studenoga 2022. godine. 

Sve dodatne upite slati na adresu: triennale@mlu.hr

Kustos izložbe: mag. hist. art. Mateja Moser 
Muzej likovnih umjetnosti 
Ravnatelj: / Eduard Hudolin, ak.kip.