Skip to content

Izložbe INFRE – Umjetnost demaskiranja, u Muzeju Moslavine

Tu općeljudsku potrebu za maskiranjem, za prikrivanjem, za tajnovitostima koje razdražuju našu žudnju i nagone nas da ih otkrivamo, tematizira i predstavlja novom izložbom u Muzeju Moslavine pet autorica, članica grupe INFRA: Ana Divković, Marija Galić, Dijana Nazor Čorda, Ivana Ožetski i Nada Žiljak

Sanda Stanaćev Bajzek

InfraredArt – umjetnost demaskiranja

Otkako je svijeta i ljudi postoji potreba da čovjek prikrije svoj identitet. Razvojna istraživanja u domeni suvremene psihologije zadržavaju i danas tezu da je „čovjek biće s maskom“. Odakle ta potreba za maskiranjem, za skrivanjem ispod „maske“? Potreba biti netko drugi ili nešto drugo od onog što inače jesmo? Pojam „maskiranje“ ne odnosi se tek na fizičko navlačenje krabulje, već ono ima svoju simboliku duboku ukorijenjenu u čovjekovoj psihi i društveno-socijalnim obrascima našega ponašanja. Maskiranje je i danas proces u kojem mijenjamo, prikrivamo svoju prirodnu osobnost u skladu s društvenim pritiscima, odnosno očekivanjima. C. G. Jung, otac analitičke psihologije, baveći se ljudskom osobnošću uveo je pojmove privatnog i javnog „ja“. Privatno „ja“ znano je tek nama samima, jer uključuje nerijetko socijalno neprihvatljive karakteristike naše osobnosti koje ne pokazujemo drugima. To je mračna strana naše osobnosti koju Jung naziva sjena – naše skriveno, tajno „ja“. Dočim je naše javno „ja“ iskrivljena slika o nama nastala kao produkt interakcije onoga što jesmo i očekivanja sredine u kojoj egzistiramo. Jung tom segmentu našega lica daje naziv persona, što u prijevodu ovog starogrčkog naziva znači upravo – maska. Maska/persona nastaje dakle, kao produkt svjesnosti o vlastitim slabostima i potrebi da ih zamijenimo boljim, da kompenziramo nedostatke usvajanjem osobina koje će ih prikriti. I kao što čovjek evoluira, i maskiranje tako prerasta potrebe magijskog i obrednog te postaje oblikom prikrivanja osobina i emocija drugim emocijama, a sve kao bi nas naše okružje pozitivno asimiliralo. Zdrava osoba trebala bi posjedovati ravnotežu ovih dvaju aspekata, nastojeći ih integrirati u cjelovitu i jedinstvenu sliku o sebi koja će biti autentična, neponovljiva i različita od osobnosti drugih. Ovi pojmovi i njihova objašnjenja ključni su za razumijevanje ljudskog ponašanja, za razloge našeg prikrivanja, ali i paralelne iskonske potrebe za razotkrivanjem drugih. Ili što je još zanimljivije, ključni su i za razumijevanje InfraredArta. Slikarstva baziranog, i formom i sadržajem, na skrivanju i razotkrivanju.

See also  Zagreb, Rijeka, Pula - 5. Reli po galerijama, 25. svibnja

Tu opće ljudsku potrebu za maskiranjem, za prikrivanjem, za tajnovitostima koje razdražuju našu žudnju i nagone nas da ih otkrivamo, tematizira i predstavlja novom izložbom u Muzeju Moslavine pet autorica, članica grupe INFRA: Ana Divković, Marija Galić, Dijana Nazor Čorda, Ivana Ožetski i Nada Žiljak. Postižu to kreiranjem originalnog svijeta baziranog na skrivanju i otkrivanju unutar inovativne metode – novog načina slikanja korištenjem dva spektralna područja.

InfraredArt, ili hrv. infracrveno slikarstvo, spoj je umjetnosti i tehnologije, tj. inovacije na području eksploatacije infracrvenog spektra. Radi se o sada već u svijetu poznatoj i nagrađivanoj metodi stvaranja jedinstvene slike dvostruke pojavnosti – jedne vidljive prostim okom, a druge tek pomoću infracrvene kamere, koju je unutar medija štafelajne slike, prva primijenila slikarica Nada Žiljak, stvorivši tako novu vrstu slikarstva starom tehnikom – akrilom na platnu. Potom ju je slikarica i restauratorica Dijana Nazor Čorda svojim doktoratom stavila i u znanstveno-umjetnički diskurs, te njih dvije do 2019. bivaju jedine autorice koje slikaju na ovaj jedinstven način. No, 2019. godine, u galerijskom prostoru Hrvatske udruge likovnih umjetnika i likovnih kritičara, nakon prve poduke prof. Vilka Žiljaka o slikanju u proširenom spektru, grupa likovnih umjetnika krenula je u osvajanje novog vizualnog prostora. To su Ana Divković, Ana Guberina,