Skip to content

Sakralni ciklus Mihovila Dorotića

Dok razmišljam o Biblijskim istinama nastojim barem malo zainteresirati gledatelja na Božju silnu ljubav očitovanu u osobi Isusa iz Nazareta i tako ga potaknuti da na čas zastane i potraži Onoga koji je Put i Istina i Život!

Miroslav Pelikan

Akademski slikar i akademski glazbenik Mihovil Dorotić istaknuti je hrvatski likovni umjetnik, autor kompleksnog opusa, izlagao je na nizu zapaženih samostalnih izložbi

Trenutno je zaokupljen predanim radom na sakralnom ciklusu izvedenom u različitim kombiniranim tehnikama na platnu i papiru, od akrila, ugljena, tuša s naslovima preuzetih citata iz Biblije (u izdanju Kršćanske sadašnjosti, Zagreb, 2006.)


Kada se počeo ostvarivati sakralni ciklus u različitim tehnikama?

  • Biblijski ciklus nastao je iz potrebe za uprizorenjem događaja iz Kristovog života. Više sam koristio platno i papir sa akrilnom kolorističkom podlogom kao temelj za crtež ugljenom i tušem uživajući pri tome u liniji koja se razlijeva ili utrljavajući suhim kistom ili ugljenom po hrapavoj površini papira i platna. Nekoliko slika klasično sam gradio koristeći tonsku modelaciju dok sam kod drugih kombinirao tehnike eksperimentirajući sa crtežom na različitim podlogama. 


Crtež je ključni element ovoga ciklusa.

  • Nosim u sebi duboku strast za crtežom koji je vitalan i sastavni dio mog likovnog rukopisa. Dok razmišljam o Biblijskim istinama nastojim barem malo zainteresirati gledatelja na Božju silnu ljubav očitovanu u osobi Isusa iz Nazareta i tako ga potaknuti da na čas zastane i potraži Onoga koji je Put i Istina i Život!


Valja također reći kako je sakralni ciklus izveden na više formata,od srednji do većih i velikih, nastajući tijekom prošle godine.

Dorotić je pomno odabrao određene biblijske motive oživotvorujući ih u svojim autorskim kompozicijama na platnu i papiru koristeći vješto pojedine tehnike ističući dramatičnost, od kolora do crteža.

Ovim se impresivnim ciklusom Mihovil Dorotić pridružio rijetkim suvremenim hrvatskim slikarima koji rado slikaju sakralne teme i to rade emotivno i nadahnuto.

Optimized by Optimole