Skip to content

Ante Bakter, slikar optimizma

Slikar Ante Bakter, ugledni je suvremeni hrvatski likovni umjetnik, autor je kompleksnog opusa u kojemu se posebno ističe nadahnuti ciklus posvećen brodovima, regatama, moru, plovidbi, no ne zaboravimo ovom prigodom spomenuti i njegove gradove, kako na obali tako i na kontinentu, masline, starodrevna, mitska stabla

Miroslav Pelikan

U svim tim ciklusima zajednička poveznica brojnim slikama jest razigrani koloristički potez iz kojeg kontinuirano izvire optimizam. Naime, sve Bakterove sliku nose, a to je tako vidljivo, gotovo i opipljivo, atmosferu prepunu pozitivnog gibanja, radost, ljubav, rekli bi na kraju

Da, ljubav prema lijepom i dobrom.

Ljubav prema danu prepunom svjetlosti, ljubav prema modrom moru, ljubav prema povijesti iz koje smo svi proizašli, ljubav prema brodovima, ljubav prema plovidbi, ljubav prema slobodi.

Bakter slika na različitim veličinama platna, srednjim i većim, velikim formatima, akrilom i špahtlom, vješto i odlučno, stvarajući paralelni čovjekov svijet.

Ako pobliže pogledamo i uživimo se u Bakterove slike s motivom regata, opazit ćemo, pramac broda uvijek je uperen prema nama, juri rasijecajući valove, samo što ne isklizne uz pomoć valova izvan okvira. 

Koliko je snage i vjere u pramcima tih brodova?

Bakterove slike, svaka za sebe, govore o stalnoj ljudskoj potrebi za slobodnim, neograničavajućim kretanjem, uvijek dalje i samo dalje.

Brodovi plove na ovim slikama u vječnost, njihovo  drvo nije podložno propadanju, svjetlost na ovim je slikama neugasiva, trajna i nepromjenjiva, a boje, one sve više i jače sjaje, užarene, blještave.