Skip to content

Olena Sokolovska – Kolorističke impresije

Izložba Kolorističke impresije akademske slikarice Olene Sokolovske otvorena je u Galeriji Udruge specijalne policije iz Domovinskog rata RH na Trgu žrtava fašizma 1, u Zagrebu

Olena Sokolovska diplomirala je na Akademiji likovne i primjenjene umjetnosti u Lavovu. Od godine 2005. živi u Zagrebu. Izlagala je na 17 samostalnih i 50 skupnih izložbi. Autorica je murala “Vrata života” u predvorju kliničkog bolničkog centra u Zagrebu u Petrovoj ulici. Članica je HDLU-a

“Slike Olene Sokolovske zapanjuju kromatskim valovima, slojevima nijansi, profinjenošću palete koja u svojoj okamenjenoj stalnosti sadrži gibanje i promjenjivost. Vješto korištenje nijansi dovodi do progovaranja šutnje, pokreta u slici. Akademska slikarica Olena Sokolovska obistinjuje prepoznavanje anatomije bića, uhvaćenog i zapečaćenog kistom umjetnice u trenutku impresije. Sadržajnost slika upravo je u njihovim kolorističkim mijenama, stvaranju sižea, dubini naracije kojom umjetnica progovara kroz slojeve ulja na platnu, priča zapečaćenih u viru prštećih svjetlosnih snopova. Zahvaljujući posebno zgusnutoj a istovremeno lepršavoj teksturi, slike se različito percipiraju ovisno o kutu gledanja.” – piše među ostalog u katalogu za izložbu dr. Darya Pavlešen.
Na otvorenju izložbe prof. dr. Vilko Žiljak jedan od autora infraed metode dvostruke slike koja se koristi u slikarstvu i u dizajnu rekao je da je Olena Sokolovska među 11 slikarica koje su naučile i primjenile tu metodu koju je u slikarstvu svijeta prva 2008. počela koristiti akademska slikarica Nada Žiljak.
Izložba se može pogledati do 23. 9. 2021.

Pripremio: Tomislav Radić
Snimke: Stipe Renić, Marko Čolić

Optimized by Optimole