Marko B. Pandurević – tri pjesme duhovne poezije

Marko B. Pandurević

Jutro života

Život je moj
jutro što se rađa
na dlanovima Boga
za kim duša čezne.

Njegova je snaga
sad utjeha moja,
volja što me budi,
ljubav što me zove.

I osjećam,
njegove nas oči
vječno budno motre
u koraku našem.

O Bože,
što mi je lijepo u krilu tvom.

Na dlanu si ruke Njegove

Podario ti život,
dotaknuo nježno
rukom je svojom
dušu u tebi.

Uskrisio vjeru
olakšao cestu, probudio ljubav.

Na dlanu ruke Njegove,
tvoje djelo
pretvorio u vječnost,
na dlanu ruke Njegove.

Riječ njegova

Ne plaši se,
on je uvijek s tobom,
ne napušta te
niti jednog tvoga trena.
On je u tebi,
tvoja je snaga
ma gdje bio,
tvoja je radost.

On je uza te.
I druge utjehe nije,
niti ti treba.
Hodi slobodan svijetom
u srcu svomu
i srećom kliči, jer
imaš ljubav Boga,
a ona,
razumna je svima na svijetu.