ТОМИСЛАВ МАРЯН БИЛОСНИЧ: МОЛИТВА КЪМ СВЕТИ ФРАНЦИСК / bugarski

ТОМИСЛАВ МАРЯН БИЛОСНИЧ
МОЛИТВА КЪМ СВЕТИ ФРАНЦИСК

Нека дари ни Бог със мир
и птици над земята да кръжат,
да се сдобием на животните с другарството.

Нека дари ни Бог със мир
със кръст от тяло и крила
и след смъртта да се сближим със дребните творения.

Свети мой Франциск, щом се отправиш
горе в планината,
нека птичките от там
да слязат във полето.
Тъй иска Бог – и ангели, и птици
всяка тревичка да открехнат,
стеблата им да заблестят като лъчите на звезди.

Нека ме пробуди птичето цвъртене
като ромон на поток,
нека чуруликането им ме развълнува
като пращенето на огъня
в прегръдката на Твоите обятия.

Моля те, нека птиците не стихват
дори вечер, когато овцете ни заблеят.
Не мога да издържам, зад стъклото скрит,
не мога да стоя с език изплезен на металната ограда.
Моля те, нека в паметта ми да останат
колибрите, които като нерви
трепкат над тежките ми грижи.
Нека във паметта остане вписано
как между множеството люде
във пясъка скриваме мравките.
Нека останат познатите ми слабости,
те са пеперуди събудени от какавиди.
Нека се помнят моите мъки,
приличащи на вятър, ревящ като магаре.

Търсейки пътя, по който ти вървеше
с вълка и агнето край тебе,
видях аз риба, неуловима като птица,
видях магаре и оса еднакво да се мъчат,
облак бял, носен от душите наши по небето.

Има ли нещо по-красиво от страха пред тигъра
от притчата,
в чийто край паяк плете мрежа
от светлина на пеперуда
политнала в зората.

Нека дари ни Бог със мир,
нека семейството не се лишава
от насекомите, под които бикове тежки глави свеждат.

Нека дари ни Бог със такъв мир,
че и врабците за миг да не ни оставят,
а да чуруликат непрестанно
чик-чирик,чик-чирик
и докато отпратени от самотата не чуем кучешкия лай.

Нека рибите наследят земята,
нека осите наследят земята,
и мравките,
и щурците.
Нека земята наследят конете диви
и мухите
леко да летят над наш‘те рани.
Нека във моята градина
наперени петли напрегнати във чакането на зората
закукуригат като спомени.

Мой свети Франциск, ти
вървеше със всяка твар,
ти пееше със всички същества.
Ти прозираше в душите им,
далечни като скъпоценни камъни.
Познаваш ти историята на зова
в ухото на всеки кръвожаден звяр
и домашните животни.
Ти знаеш името на мравката,
която лази по кората на дъба
във моя двор.
И моля те, кажи ми
на него по-добре ли му е, отколкото на мен?!

Като си играя с пеперудата,
изобщо не ща да си припомням за гъсеницата,
която ме изчаква цяла нощ
на кедровия клон
на спомените.
Като се движа край конете,
които като сенки се отдалечават,
гледам изтърканите им копита
които прахоляка разпиляват.
Като разговарях с агнетата,
посрещнах слънцето засипано с щурци и мравки.
Нахлуха тук и други животинки,
красиви като образа Иисусов.

Гледам във водата
как рибите покриват празната глъбина на времето.
Гледам във небето
как птиците изпълват безкрая на простора.
Гледам към земята
как насекомите покриват пустошта в живота.
Моля те, свети мой Франциск,
посегни към тайната на своите ключове,
отвори сърцето ми да изразя любовта
към първото творение в праха,
като безгрижните овце на улицата.

Prijevod na bugaraski: Gančo SAVOV

Tomislav Marijan Bilosnić

Tomislav Marijan Bilosnić (was born in January 18th in 1947, at Zemunik, Zadar, Croatia) is a contemporary Croatian author, poet, feuilletonist, travels writer, critic, reporter, painter and a photographer. He attended the primary school at Zemunik, secondary technical school and the Faculty of Humanities in Zadar.

He is the author of more than seventy books of prose, poetry, critiques, feuilletons and travels, as well as of more than forty exhibitions in different techniques: monotypes, oil, pastel crayons, drawings and art photos. He is occupied with ecology, too; so he is the writer who attracts a special attention by the number of the published books and by the breadth of his art preoccupation as well as by his biography in a narrower sense. His work has been translated in Italian, Germanic, English, Turkish, Japanese, Albanian, Macedonian, Spanish, Polish, France, Russian, Romanian and in Slovenian. He is included in literary reviews, summaries, surveys, panoramas, anthologies, lexicons and school curriculum; he was the editor of some newspapers, magazines, editions and columns. He initiated and edited publications “Zoranić”, “Poster” and “Zadranka”, he was a redactor of artistic-scientific “The Review of Zadar”, weekly than daily “Zadar Newspaper” and its first manager, and a member of a redaction of the magazines “Ground”, weekly “The Blue Herald” and “Clear Days”, the first copy of the courier og the town of Nin “The City of Nin”. As a guest-editor he participated in editing of the children magazine “The Dandelion”. He was the editor in chief of the press service of International Festival of Children in Šibenik for years and of the poet edition “Matsuo Basho”. He was the editor in chief of the weekly “Zadarski Regional” and “List”.

He has been omnipresent in all the Croatian media (“Vjesnik” – The Herald, “Večernji list” – The Evening Newspaper, “Slobodna Dalmacija” – Free Dalmatia, “Novi list” – A New Newspaper, “Glas Istre” – The Voice of Istria, “Glas Slavonije” – The Voice of Slavonia, etc.), he is the author of the thousands of articles, comments, reports, observations and travels edited in the most of the Croatian newspapers, magazines and publications, as well as on the radio and TV. His TV-serial “The Adventures of the Sea Horse” was very popular.

He has travelled a great deal all around the world; he was a construction worker, an engineering technician, a waiter, a driver, an accountant, an administrative employee, a reporter, a marketing director and a superior independent business administrator. He was the manager of retail trade in the trade company “Zadranka”. He is been the one of the founder of the Zadar song contest “Festival of Zadar” and its first director; he was the president of the board of “Narodni list” (People Newspaper). In the Country War he was the commander of the Independent platoon of the artists (1991./92.). He is the member of the Society of the Croatian veterans of the Country War, the member of the Society of the Croatian Writers and its president of the Branch of Zadar, the member of the Society of the Croatian haiku poets, he is founded and led the Fine Arts Camp of Karin, he is the member of HADLU Zadar (Croatian Society of Fine Arts Zadar), he is the secretary of the Croatian-American humanitarian Children and Family Society, ex-president of the Lions Club Zadar, the president of the Society of 3000 Years of Zadar, he is the winner of the award of Coat of arms of the City of Zadar for his art and social actions.

Saint Francis of Assisi Church, Coyoacan, Federal District, Mexico. (Wikimedia Commons)