Томислав Марјан Билосниќ: МОЛИТВА НА СВЕТИ ФРАЊО

Томислав Марјан Билосниќ
МОЛИТВА НА СВЕТИ ФРАЊО

Нека ни додели Господ мир
за птиците земјата да ја наследат,
за да се здобиеме со пријателство со животната.

Нека ни додели Господ мир
со крст од тело и крилја
за и по смртта да се дружиме со ситните суштества.

Мој свети Фрањо, кога ќе тргнеш
по патот кон гората
нека сите птички од планина
долетаат в поле.
Господ така сака – ангелите и птиците
да ѝ ги отворат прозорците на секоја тревка
за секое стракче да свети како перје на млада ѕвезда.

Нека ме разбуди црцорот
како течение на вода,
нека ме возбуди црцорот
како потпукнување на оган
во прегратката на Твоите крилја.

Те молам, нека не молкнат птиците
ниту приквечер кога ќе заблејат овците.
Не можам да издржам сокриен во стакло,
не можам да го трпам јазикот изплазен врз металната ограда.
Те молам, во памтење да останат
малите колибри што како живци
треперат над тешките грижи.
Нека во памтењето остане запишано
како меѓу мноштвото луѓе
ги штитиме мравките во песочината.
Нека останат познати моите слабости
како што е заедничко будењето на црвите и пеперугите.
Нека се помнат моите маки
слични на ветерот што рика како магаре.

Барајќи го патот по кој одеше,
и волкот и јагнето со тебе,
видов риба неосвоива како птица,
видов магаре и оса со исти маки,
бел облак кој нашите души ги носи на небо.

Има ли нешто поубаво од стравот пред тигарот,
од оваа приказна
на чиј крај пајакот плете мрежа
со светлината на пеперугата
што полета в зори.

Нека ни додели Господ мир,
нека на нашата фамилија не ѝ недостасуваат
ни инсектите
под кои биковите ги веднат своите тешки глави.

Нека ни додели Господ таков мир
во кој врабецот ниту еден миг нема да има мир
и непрекинато ќе пее
жив-жив, жив-жив,
додека премалени од осама не ќе го чуеме лаежот на пците.

Нека земјата ја наследат рибите,
нека ја наследат осите,
и мравките
и штурците.
Нека ја наследат дивите коњи
и мувите
што ќе лебдат над нашите рани.
Нека отмените петли во мојата градина
обземени од чекање на муграта
кукуригаат како сеќавање.

Мој свети Фрањо, Ти
со секое суштество одеше,
само Ти со секое суштество пееше.
Ти им ги вадеше душите
далечни како скапоцени камења.
Ти ја знаеш повеста на гласењето
во ушите на секоја дива ѕверка
и на секое домашно животно.
Го знаеш точно името на секоја мравка
што се качува по старото стебло на црницата
во мојот двор.
И Те молам, кажи ми
дали ѝ е подобро отколку мене?

Изигрувајќи пеперуга
сигурно веќе нема да ја видам гасеницата
што са ноќ ме чекаше
врз гранката на кедарот
на спомените.
Одејќи покрај коњите
што се оддалечуваат како сенки
ги гледам нивните ослепени копита
што скршнуваат кон прашината.
Разговарајќи со јагнињата
го дочекав сонцето полно со штурци и мравки.
Навалија и другите суштества
убави како сликата на детето Исус.

Гледајќи во водата
рибите ја прекрија пустата длабочина на времето.
Гледајќи во небото
птиците ја исполнија длабочината на просторот.
Гледајќи во земјата
инсектите ја прекрија пустелијата на животот.
Те молам, мој свети Фрањо
зафати се со тајната на своите клучеви
отвори ми го срцето за му искажам љубов
на првото суштество во правта
како безделна овца на улица.

Превел на македонски
Ристо Василевски

Tomislav Marijan Bilosnić, Popovača

Tomislav Marijan Bilosnić (was born in January 18th in 1947, at Zemunik, Zadar, Croatia) is a contemporary Croatian author, poet, feuilletonist, travels writer, critic, reporter, painter and a photographer. He attended the primary school at Zemunik, secondary technical school and the Faculty of Humanities in Zadar.

He is the author of more than seventy books of prose, poetry, critiques, feuilletons and travels, as well as of more than forty exhibitions in different techniques: monotypes, oil, pastel crayons, drawings and art photos. He is occupied with ecology, too; so he is the writer who attracts a special attention by the number of the published books and by the breadth of his art preoccupation as well as by his biography in a narrower sense. His work has been translated in Italian, Germanic, English, Turkish, Japanese, Albanian, Macedonian, Spanish, Polish, France, Russian, Romanian and in Slovenian. He is included in literary reviews, summaries, surveys, panoramas, anthologies, lexicons and school curriculum; he was the editor of some newspapers, magazines, editions and columns. He initiated and edited publications “Zoranić”, “Poster” and “Zadranka”, he was a redactor of artistic-scientific “The Review of Zadar”, weekly than daily “Zadar Newspaper” and its first manager, and a member of a redaction of the magazines “Ground”, weekly “The Blue Herald” and “Clear Days”, the first copy of the courier og the town of Nin “The City of Nin”. As a guest-editor he participated in editing of the children magazine “The Dandelion”. He was the editor in chief of the press service of International Festival of Children in Šibenik for years and of the poet edition “Matsuo Basho”. He was the editor in chief of the weekly “Zadarski Regional” and “List”.

He has been omnipresent in all the Croatian media (“Vjesnik” – The Herald, “Večernji list” – The Evening Newspaper, “Slobodna Dalmacija” – Free Dalmatia, “Novi list” – A New Newspaper, “Glas Istre” – The Voice of Istria, “Glas Slavonije” – The Voice of Slavonia, etc.), he is the author of the thousands of articles, comments, reports, observations and travels edited in the most of the Croatian newspapers, magazines and publications, as well as on the radio and TV. His TV-serial “The Adventures of the Sea Horse” was very popular.

He has travelled a great deal all around the world; he was a construction worker, an engineering technician, a waiter, a driver, an accountant, an administrative employee, a reporter, a marketing director and a superior independent business administrator. He was the manager of retail trade in the trade company “Zadranka”. He is been the one of the founder of the Zadar song contest “Festival of Zadar” and its first director; he was the president of the board of “Narodni list” (People Newspaper). In the Country War he was the commander of the Independent platoon of the artists (1991./92.). He is the member of the Society of the Croatian veterans of the Country War, the member of the Society of the Croatian Writers and its president of the Branch of Zadar, the member of the Society of the Croatian haiku poets, he is founded and led the Fine Arts Camp of Karin, he is the member of HADLU Zadar (Croatian Society of Fine Arts Zadar), he is the secretary of the Croatian-American humanitarian Children and Family Society, ex-president of the Lions Club Zadar, the president of the Society of 3000 Years of Zadar, he is the winner of the award of Coat of arms of the City of Zadar for his art and social actions.

Antonio Pirri (Antonio di Manfredo da Bologna) – Saint Francis Receiving the Stigmata ca. 1525 – 1530 Oil on canvas. 42.5 x 54.5 cm Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid
SVETI FRANJO

Tomislav Marijan Bilosnić: MOLITEV K SVETEMU FRANČIŠKU / slovenski

Tomislav Marijan BilosnićMOLITEV K SVETEMU FRANČIŠKU Naj nam bog podari mirda bodo ptice zemljo podedovaleda bomo dosegli prijateljstvo z živalmi Naj nam bog podeli mirs križem iz telesa in krilda se bomo še po smrti družili z drobcenimi bitji. Moj sveti…
SVETI FRANJO

Tomislav Marijan Bilosnić – AZIZ FRANK’IN KUTSAMASI / turski

Tomislav Marijan BilosnićAZIZ FRANK’IN KUTSAMASI Tanrı bize barış bağışlasınki kuşlar yeryüzünün mirasçısı olabilsinki hayvanlarla dostluk bağımız güçlensin. Tanrı bize barış versinKollarımız ve bedenimizden haç yapıp,ölümden sonra bile tertemiz varlıklar ile dostluk kuralım. Aziz Frank’ım benim,Dağa doğru yola çıktığındabütün kuşlar ovaların üzerine…
SVETI FRANJO

T.M. Bilosnić – Molitva svetom Franji /arapski/ توميسلاف ماريجان بيلوسنيتش صلاة القديس فرنسيس

Tomislav Marijan Bilosnić – Molitva svetom Franji توميسلاف ماريجان بيلوسنيتش صلاة القديس فرنسيس الله يرزقنا السلام أن الطيور ترث الأرض ، لتكوين صداقات مع الحيوانات. الله يرزقنا السلام مع صليب الجسم والأجنحة للتسكع مع مخلوقات صغيرة حتى بعد الموت. يا فرانسيس…
SVETI FRANJO

Tomislav Marijan Bilosnić: MODLITBA KE SVATÉMU FRANTIŠKU / češki

Tomislav Marijan BilosnićMODLITBA KE SVATÉMU FRANTIŠKU Kéž nám Bůh dopřeje kliduA ptáci podědí zemiA my se spřátelíme s živými tvory Kéž nám Bůh dopřeje kliduNa kříži těla a křídelAť se i po smrti spřátelíme s bytůstkami Můj svatý Františku, až se…
SVETI FRANJO

Tomislav Marijan Bilosnić: RUGĂCIUNE CĂTRE SF NTUL FRANCISC / rumunjski

Tomislav Marijan BilosnićRUGĂCIUNE CĂTRE SF NTUL FRANCISC Fie ca Dumnezeu să ne dea paceaca păsările să stăpânească pământul,ca să ne împrietenim cu animalele. Fie ca Dumnezeu să ne dea paceacu crucea trupuluiși aripica după moarte să fimînsoțiți de ființe minuscule. Sfântul…
SVETI FRANJO

ТОМИСЛАВ МАРЯН БИЛОСНИЧ: МОЛИТВА КЪМ СВЕТИ ФРАНЦИСК / bugarski

ТОМИСЛАВ МАРЯН БИЛОСНИЧМОЛИТВА КЪМ СВЕТИ ФРАНЦИСК Нека дари ни Бог със мири птици над земята да кръжат,да се сдобием на животните с другарството. Нека дари ни Бог със мирсъс кръст от тяло и крилаи след смъртта да се сближим със дребните…
SVETI FRANJO

Tomislav Marijan Bilosnić: ADURA KAN SI SAINT FRANCIS / afrički yoruba jezik

Tomislav Marijan BilosnićADURA KAN SI SAINT FRANCIS Ki Ọlọrun fun wa ni alafiaàwọn ẹyẹ lè jogún ayé,ati awa – ṣiṣe ọrẹ ọrẹ. Ki Ọlọrun fun wa ni alafianipa agbelebu ti awọn iyẹ ara,pe ani ninu iku a le ni anfaniLati ile-iṣẹ…
SVETI FRANJO

Tomislav Marijan Bilošnić: SALA YA MTAKATIFU FRANSISKO / swahili

Tomislav Marijan BilošnićSALA YA MTAKATIFU FRANSISKO Mungu atubariki, tuishi kwa amaniNdege zimerithi dunia hii,Na sisi tufanye urafiki na wanyama wote. Mungu atubariki, tuishi kwa amanina msalaba wenye mwili na nabawaKwa kifo yetu tuishe pamoja na viumbe viote vidogo. Mtakatifu Fransisko, ule…
SVETI FRANJO

Томислав Марјан Билосниќ: МОЛИТВА НА СВЕТИ ФРАЊО

Томислав Марјан БилосниќМОЛИТВА НА СВЕТИ ФРАЊО Нека ни додели Господ мирза птиците земјата да ја наследат,за да се здобиеме со пријателство со животната. Нека ни додели Господ мирсо крст од тело и крилјаза и по смртта да се дружиме со ситните…
SVETI FRANJO

Nga Tomislav Marijan BILOSNIÇ: URATË SHËN FRANGU

Nga Tomislav Marijan BILOSNIÇ URATË SHËN FRANGUT (1) Le të na jap Zoti paqeqë zogjtë tokën ta trashëgojnë,që të përforcojmë miqësi me bagëti. Le të na jap Zoti paqeme kryqin prej trupi dhe krahëveqë edhe pas mortit të shoqërohemi me qenje imcake.…
SVETI FRANJO

Tomislav Marijan Bilosnić: SINT FRANCISCUS

Tomislav Marijan BilosnićSINT FRANCISCUS Moge God ons vrede geven,opdat vogels de aarde kunnen ervenen wij vriendschap kunnen sluiten met de dieren. Moge God ons vrede gevendoor een kruis van lichamelijke vleugelsen dat we, zelfs tot in de dood, in gezelschapkunnen leven…
SVETI FRANJO

Tomislav Marijan Bilosnić: Μια προσευχή στον Άγιο Φραγκίσκο

Tomislav Marijan BilosnićΜια προσευχή στον Άγιο Φραγκίσκο Ποιητική απόδοση από τα αγγλικά:Χρήστος Τουμανίδης Είθε ο Θεός να χαρίζει σε όλους ειρήνη,για να μπορούν τα πουλιά να κληρονομήσουν την Γη,και μείς– να κάνομε φίλους τα θηρία.Είθε ο Θεός να μας χαρίζει ειρήνη,κι…
SVETI FRANJO

Tomislav Marijan Bilosnić: GEBET DES HEILIGEN FRANZISKUS

Tomislav Marijan BilosnićGEBET DES HEILIGEN FRANZISKUS Möge uns Gott Frieden gebendie Erde zum Erbe den VögelnDamit wir Freundschaft schließen mit den Tieren. Möge uns Gott Frieden gebenMit einem Kreuz aus Körper und FlügelnDamit im Tode die winzigsten Wesen unsere Freunde sind.…
SVETI FRANJO

Tomislav Marijan Bilosnić – PREGHIERA A SAN FRANCESCO

Tomislav Marijan BilosnićPREGHIERA A SAN FRANCESCO Che Dio ci dia la paceche gli uccelli ereditino la terraaffinché diventiamo amici con gli animali. Che Dio ci dia la pacecon la croce del corpo e delle aliin modo da essere amici anche dopo…
SVETI FRANJO

Tomislav Marijan Bilosnić: A PRAYER TO SAINT FRANCIS

Tomislav Marijan BilosnićA PRAYER TO SAINT FRANCIS May God grant us peacethat birds may inherit the earth,and we – make friends with beasts. May God grant us peaceby a cross of bodily wingsthat, even in death, we may keep companywith tiny…