Skip to content

Varijacije ciklusa Unutarnjih pejzaža Ranka Ajdinovića

Vibrirajući elementi koloristički označenih površina govore o unutarnjem, o skrivenom, o tajnovitom, o ljubavi, o strahu, o grču, o sreći, o spokoju, o tuzi

Miroslav Pelikan

Akademski slikar Ranko Ajdinović istaknuti je pripadnik mlađe generacije hrvatskih likovnih umjetnika, izrazito sklon nefigurativnom, kontinuirano slikajući nadograđuje svoje kompleksne cikluse

Nedavno je zapaženom ciklusu Unutarnjih pejzaža pridodao više novih slika o kojima kaže:

„Slike su nastale u periodu 2020/21.

Tehnika je akril, kombinirano. Pod kombinirano se odnosi na upotrebu, uljnog pastela, olovke, ugljena, kolaž.

Slike se nastavljaju na ciklus Unutarnjih pejzaža.

Formati su pravokutni i kvadradni te jedno platno kružnog formata ( promjer 1 m ).“

Ono što je ključno za ovaj nadahnuti ciklus Ranka Ajdinovića jest, snažan ali istodobno i odmjeren kolor, obojane plohe, većih ili manji površina, fluktuiraju iznad nevidljive i neopipljive površine, dodirujući se tek povremeno ili su u stalnoj kontaktu, gibljive i neuhvatljive.

Nazočnost pojedinih boja, posebice suptilne plave boje daje ovom cijelom ciklus poseban pečat, također zelena i žuta boja,koje dopunjuju složenu strukturu odnosa kvadrata, ovala, pravokutnika, crta i raznolikog neobičnog obličja.

Vibrirajući elementi koloristički označenih površina govore o unutarnjem, o skrivenom, o tajnovitom, o ljubavi, o strahu, o grču, o sreći, o spokoju, o tuzi.

O nemogućnosti mogućeg i mogućnosti nemogućega.

Ajdinović vrlo vješto i suvereno gradi svoj dugogodišnji ciklus, tretirajući ga ponajprije kao stalni i nepotrošivi izazov koji uvijek kulminira oceanima boja i pokreta.

Najnovije slike Ajdinović naziva varijacijama, što one svakako i jesu ali jesu istodobno i svaka za sebe posve definirani i oformljeni izdvojeni svijet postojanja.

Svakako ciklus Unutarnjih pejzaža akademskog slikara vrijedan je i značajan doprinos suvremenoj produkciji likovne umjetnosti.

See also  Razgovor u povodu- akademski slikar Ranko Ajdinović