Skip to content

Matko Trebotić, fragment uznemirenog mora ili…

Slikar Matko Trebotić, suvremeni je hrvatski umjetnik, autor iznimnog i kompleksnog opusa, snažne europske reputacije, izlagač na brojnim samostalnim izložbama u domovini i svijetu, unatoč koroni i smanjenoj mogućnosti izlaganja, strastveno kontinuirano slika, neprekidno istražujući složene motive mediteranskog identiteta, raznoliku moć pojedinih boja

Miroslav Pelikan

Nedavno je zaokružio ciklus akrila na platnu, različitih formatia od manjih i srednjih do posve velikih s motivom, za koji bi mogli reći kako je fragment uznemirenog mora, ples razigranih valova ili pak, vjetar koji povija visoku travu prošaranu cvijećem ili pak male čestice obradive zemlje s vinogradima usred sve prisutnog kamenjara ili privijajući dim koji stremi visini nakon žestoka požara ili jednostavno igra plavoga u bijelom. 

Svatko od nas prepoznat će svoj motiv.

Mnogobrojne varijacije motiva iz mediteranskog okruženja, ovdje u ovom novom Trebotićevom ciklus nose izraženu apstraktnu crtu, raznobojne plohu u dodiru, u pomicanju, u kreiranju novih odnosa, u stvaranju novoga iz prošlog i doživljenog.

Kosina, nagib koji se vidi i osjeća na ovim slikama, posebno obilježuje ove slike, dajući im pomalo tajanstveni karakter.

Svjetlina iznad uznemirenih boja poput krune naliježe na krajolik, na more, na misli.

Nadahnuti ciklus akrila na platnu Matka Trebotića izniman je autorski doprinos aktualnom slikarstvu, umjetnosti općenito, koroni usprkos.