Skip to content

Venecija – sjećanje na budućnost

VENECIJA u doba kuge, tuberkuloze (“Smrt u Veneciji”) ili danas kad novovjeka bolest preuzima tijelo i najljepši dio ljudskog bitka… prolaz kroz crvotočinu, u sjećanje na budućnost važniji su nego ikad prije

Tog je predivnog sunčanog dana u više sakralnih objekata svirala Vivaldijeva glazba, bili su izloženi glazbeni instrumenti i krinoline. Na ulicama su oživjele replike Leonardovih izuma, a na sporednim su trgovima diplomci slavili ulazak u zrelost sa karakterističnim igrama… kažnjavanja oholosti, bacanjem rajčica.

Pozdrav iz Venecije sa željom da gradovi koji su danas okuženi i radi toga pusti, ožive u punoj strasti bezbrižne opuštenosti uz svjetlopise Tomislava Effenbergera. (29.09.2011.)