Program za 2008. godinu

Prikupljanje građe za veliku likovnu enciklopediju: HRVATSKI LIKOVNI UMJETNICI IZMEĐU MILENIJA (i gosti).

Izrada i održavanje novog internetskog portala likovne umjetnosti: tekuće vijesti, vijesti, web galerija likovnih umjetnika, itd.

Priprema i dizajn kataloga za likovne izložbe.

Kompletan program pogledajte ovdje!