Skip to content

Crno vino – efekt sličan zdravoj prehrani i tjelovježbi

Istraživači s Harvarda sugeriraju kako sastojak crnog vina može aktivirati specifičan gen povezan sa starenjem te tako usporiti ovaj proces

Istraživanja provedena na miševima pokazala su kako resveratrol iz crnog vina uz pomoć gena SIRT1 pozitivno utječe na funkciju mitohondrija te tako povećava količinu energije u stanicama.

Posljedica je produženi životni vijek stanica, tj. efekt sličan onom koji se postiže zdravom prehranom i tjelovježbom, pojašnjavaju istraživači.

Ranije studije su već pokazale kako resveratrol može zaštititi od bolesti povezanih sa starenjem, primjerice dijabetesa tipa 2.

Umjerena konzumacija crnog vina je povezivana s manjim rizikom za bolesti srca i neke oblike karcinoma. ABC News

Najnovije