Skip to content

Zakonom o životnom partnerstvu krše se prava djece

Kresimir Miletic

Hrvatski birači su dvotrećinskom većinom na referendumu odlučili da u Ustav Republike Hrvatske uđe odredba po kojoj je brak životna zajednica žene i muškarca

Nesporno je da bi pripisivanje gotovo svih prava koja ima brak, kao zajednica žene i muškarca, jednoj sadržajno potpuno drugačijoj zajednici, predstavljalo izigravanje volje birača i demokratskog izjašnjavanja. Najveći dio odredbi ovog zakonskog prijedloga nemaju svoje utemeljenje niti u međunarodnim dokumentima koji definiraju ljudska prava i prava djece, niti u pravnoj stečevini Europske unije, niti u međunarodnoj sudskoj praksi Europskog suda za ljudska prava, niti u Ustavu Republike Hrvatske, niti u znanosti, a niti u vrijednostima, kulturi, običajima i identitetu Hrvatskog naroda. Upravo suprotno; cjelokupna ideja potpunog izjednačavanja dvije vrste zajednica koje su po svojoj biti, posljedicama i plodovima po društvo očigledno različite i nespojive, ukazuje da se cjelokupni koncept i ideja zakonskog propisa temelji na ideologiji i manjinskom svjetonazoru aktualne vladajuće većine.

Nacrt Zakona sadrži niz odredaba u kojima se na izrazito težak način krše temeljna ljudska prava, a navlastito prava djece.

Radi se o novoj podvali vladajućih i iznimno opasnom zakonu koji će, ako bude donesen, imati štetne posljedice na slobode i prava svih građana, na prava djece, kao i na cjelokupno društvo, zato što:

1. izigrava volju birača i demokratskog izjašnjavanja u Hrvatskoj te hrvatskome društvu nameće zakonska rješenja koja nemaju svoje utmeljenje niti u niti u međunarodnim dokumentima koji definiraju ljudska prava i prava djece, niti u pravnoj stečevini Europske unije, niti u međunarodnoj sudskoj praksi Europskog suda za ljudska prava, niti u Ustavu Republike Hrvatske, niti u znanosti, a niti u vrijednostima, kulturi, običajima i identitetu Hrvatskog naroda,

2. redefinira i dekonstruira obitelj, koja je temelj svakog društva,

3. na izrazito težak način krši prava djeteta prema Konvenciji o pravima djeteta (čl. 12.) po kojoj svako dijete ima pravo znati za svoje roditelje, ukoliko je to moguće, te uživati njihovu skrb,

4. odnose djeteta s trećim osobama uređuje kao pravo odraslih, ‘pravo na dijete’, a ne u najboljem interesu djeteta,

5. omogućuje istospolnim parovima medicinski potpomognutu oplodnju (članak 70. Nacrta zakona) čime se djeci otima i uskraćuje jedan od bioloških roditelja, uskraćuje pravo da raste u najboljem okruženju koje predstavlja zajednica žene i muškarca,

6. jer omogućuje istospolnim parovima posvajanje djece, ali pod prikrivenim drugačijim nazivom ‘partner – skrbnik’ (članak 48. Nacrta zakona),

7. uspostavlja vrlo problematičnu definiciju ‘diskriminacije’ i ‘nepovoljnog postupanja’ koja omogućuje dokidanje i iskrivljavanje temeljnih sloboda i ljudskih prava svih građana (članak 61. i 74. Nacrta zakona),

8. izobličuje koncepte ‘pravde’ i ‘jednakosti’, gdje se različitome prisilno mora postupati na jednak način, čime se upravo dokida pravednost,

9. će provedba ovakvih odredbi zakona dovesti do pravne nesigurnosti i konfuzije u društvu,

10. dovodi do stvaranja nove, skupe i nepotrebne birokracije, institucionaliziranog javnog nadzora i uplitanja države u osobne slobode i privatnost građana,

Slijedom navedenog, apeliramo na Vladu Republike Hrvatske, ministra Arsena Bauka i sve saborske zastupnike, da uvažavajući rezultate referenduma i i iskazane volje birača, pristupe rješavanju statusnih pitanja istospolnih zajednica na način na koji to ne ugrožava postojeća prava drugih, a navlastito prava djece, a osobito njihovo pravo da znaju svoje podrijetlo te da se o njima ponajprije skrbe njihovi majka i otac, kad god je to moguće.

Također, apeliramo da se odnose djeteta s trećim osobama uređuje ne kao pravo odraslih, te putem propisa namijenjenog odraslima, već štiteći ponajprije prava djece, odnosno dobrobit djeteta.

Ovom prilikom želimo iskazati nezadovoljstvo što se, sada već sustavno, težište djelovanja ove vlade usmjerava na pokušaje nasilnog redefiniranja i dekonstrukcije hrvatskog društva, nametanjem građanima ideologije i svjetonazora stranog vrijednostima, kulturi i identitetu Hrvatskog naroda.

S druge strane, brojne teme s kojima se suočavaju obitelji u Hrvatskoj ostaju izvan fokusa vladajućih; nezaposlenost, dužničko ropstvo, ekonomska neizvjesnost, neusklađenost rada i obiteljskog života, nedovoljni kapaciteti za smještaj djece u vrtićima, neadekvatna priprava za brak i obitelj, nepostojanje kvalitetnih usluga obiteljima u lokalnoj zajednici, odlijev mladih iz Hrvatske, alarmantna demografska situacija i dr.

Posebno nas zabrinjava sužavanje prostora demokracije, nasilje, uvrede, omalovažavanje, diskriminacija i sustavni pokušaji diskreditacije i ušutkavanja neistomišljenika, koji sve češće dolaze od predstavnika vlasti, medija i provladinih udruga koje kontroliraju, kao i pokušaji da se biračima oteža, uskrati i u praksi onemogući ostvarivanje vlasti neposrednim odlučivanjem.

Apeliramo stoga na sve subjekte u društvu, a na poseban način na sve medije, da se usmjere prema zaštiti obitelji – koja je temelj svakog društva i demokracije u Hrvatskoj. Hrvatska svoju budućnost može graditi jedino na zdravim i funkcionalnim obiteljima!

Obrazloženje navoda iz priopćenja kao i analizu nacrta zakona možete pronaći ovdje.

Udruga za promicanje obiteljskih vrijednosti – Blaženi Alojzije Stepinac
Krešimir Miletić, predsjednik

Raskrizje.com