Vrbnik – Druga kolonija vinorella

Od četvrtka 11. do subote 13. studenog 2010. u VINARIJI KATUNAR na otoku Krku, održana je druga Martinjska kolonija vinorella u Vrbniku.

U drugom sazivu Martinjske kolonije vinorella u Vrbniku sudjelovali su: Barac Dragutin, Franolić Dagmar, Goja Darko, Karežić Josip, Kiš Ivica, Lončarić Saša, Pareutić Maja, Raič Ivo, Zima Željko i Zirdum Mirjana.


Josip Karežić

Izložba vinorella drugoog saziva Martinjske kolonije vinorella u Vrbniku otvorena je 13.11.2010. u 19:00, u VINARIJI KATUNAR. Na prigodnoj Martinskoj svečanosti nakon otvorenja izložbe, kum prošlogodišnje berbe Špiro Guberina, oprostio se od jednogodišnjeg vinskog kumstva, a kumstvo ovogodišnje berbe preozeo je Ante Žužul. Dvodnevnim slikanjem mladim vinima VINARIJE KATUNAR (Merlot, Plavac, Syrah i Nigra), uz okrijepu sudionika mladom Žlahtinom, nastalo je pedesetak radova od kojih će kao i nakon prvog saziva Martinjske kolonije vinorella u Vrbniku, desetak radova biti ponuđeno na humanitarnoj aukciji u Zagrebu početkom sljedeće godine.

 

Ivica Kiš


Ivo Raič


Saša Lončarić


Mirjana Zirdum


Dagmar Franolić


Dragutin Barac


Darko Goja

Ivica Kiš

ivicakis@yahoo.com

Akademija-Art.hr
17.10.2010.