Vatikan upozorio na nepriznate viteške redove

Vatikansko Državno tajništvo izdalo je priopćenje u kojem upozorava vjernike da postoje i viteški redovi koje Crkva nije priznala. Sveta Stolica priznaje, naime, samo pet vatikanskih viteških redova – Red Kristovih vitezova, Red zlatnog križa, Pijov red, Grgurov red i Silvestrov red – te još samo Suvereni malteški vojni red i Red Svetoga Groba u Jeruzalemu (Vitezovi Svetoga Groba)

Sve ostale viteške zajednice Crkva nije priznala, a njihovi dokumenti i priznanja nemaju crkvenu valjanost pa ne smiju prikupljati milodare. S time u skladu njima se ne smiju ustupati kapelice ili crkve za obrede oblačenja ili uvođenja u službu, navodi se u priopćenju.
Sveta Stolica ujedno informira da nema namjeru priznati nove viteške redove, iako uvijek iznova viteške skupine traže da im se udijeli crkveno priznanje, jer su u duhu tradicije templara i njihova učenja ponovno utemeljili taj red. Takvim skupinama, naime, ponekad uspijeva prevariti župnike da im dopuste održavanje obreda oblačenja i inicijacije u katoličkim crkvama.