U Braziliji predstavljena knjiga Drage Štambuka


Nastup: veleposlanik Štambuk, Felipe Fortuna, Henryk Siewierewski

Štambukova poezija nudi nesvakidašnji humanizam

U Braziliji je, u organizaciji glasovite brazilske knjižare Livraria Cultura 21. ožujka  javnosti brazilskoga glavnoga grada predstavljena, u SAD-u nedavno tiskana, knjiga Drage Štambuka, hrvatskoga pjesnika i veleposlanika u Brazilu, naziva „And the Sea is no more“ (I nema više mora). Riječ je o prijevodima s hrvatskoga originala, harvardske profesorice Aide Vidan.
Pred brojnim veleposlanicima (poput američkoga Thomasa Shanona, austrijskoga Petera Glanzera, srpskoga Ljube Milića, švicarskoga Wilhelma Meiera, češkoga Ivana Jancáreka, katarskoga Jamal Nasser S.Al-Badera, grčkoga Dimitrija Alexandrakisa, veleposlanice Slovenije Milene Šmit…), te pred brazilskim diplomatima i zastupnicima (Eduardo Azaredo, Ana Amelia Lemos…), predstavnicima hrvatske dijaspore, novinarima i ljubiteljima poezije (s najavama u dnevnom tisku), Drago Štambuk maestralno je interpretirao svoju poeziju, istovremeno na hrvatskom i engleskom jeziku, dok su o njegovom pjesništvu nadahnuto govorili profesor portugalske i brazilske književnosti sa Sveučilišta u Braziliji, Henryk Siewierewski, te istaknuti brazilski pjesnik , kritik i diplomat iz brazilskoga Ministarstva vanjskih poslova Felipe Fortuna. Literarni teoretik Siewierewski naglasio je Štambukovu udaljenost od domovine kao pokretačku snagu njegova djela, te raskošnu nazočnost svijeta u njegovu opusu. Pridjev „ daleko“ razmatrao je kao prizmu kroz koju se lomi i uobličuje autorova ekstraordinarna poezija. Felipe Fortuna usporedio je hrvatskoga pjesnika s Pablom Nerudom i Octavijom Pazom, velikim latino-američkim pjesnicima i diplomatima, ističući nesvakidašnji humanizam Štambukove poezije i svrstavajući ga u sam vrh svjetskoga pjesništva.


Livraria Cultura Theatre


Vlp. Štambuk s brazilskim diplomatima i prof Siewierewskim


Vlp. Štambuk i vlp. Shannon, SAD, s kanadskim misionarkama


Livraria Cultura, potpisivanje nakon nastupa

Večer je počela i završila puštanjem skladbe „Daleko“ Jadranke Stojaković, naslovne teme njena istoimena nova albuma izdana u Zagrebu nedavno, skladane na Štambukovu pjesmu „1918“ (Daleko plove brodovi) .


Veleposlanik Štambuk, potpisivanje knjige

Priredila Nives Gajdobranski

Akademija-Art