Trogir – happening: Frane Franulović Now


 
 
Prostorije Likovne udruge Trogir, Budislavićeva 18, Trogir
Izložba happening

"Frane Franulović Now“

od 25. 05. 2012. (u 20:00 sati)
 
Sandra Radić Parać

Akademija-Art