Skip to content

Nek nam bude sretna 2013.

Puno sreće, mira, veselja i uspjeha u 2013. godini !
BOŽIĆ
Posipal bi snegom
vse pute
i spunil z veseljem
vse kute,
da smeh i popevka zvoni,
da brigah i tugah
ni,
da suza već oko ne muti,
da vsaki si v srcu
oćuti:
Božić je došel nam vesel,
vsakomu sreće donesel
v sela i grade i gaj,
meni takaj!
Dragutin Domjanić

BOŽIĆ U GRADU

Radost i veselje vlada ulicama cijelog Grada, 
raduje se svaka duša, 
anđeosku pjesmu sluša: 
„Slava Bogu na visini, 
ljudima na zemlji mir!“
Božić! Božić!-zvona bruje, 
radosna vijest svud se čuje: 
Rođen Spas je cijelog svijeta! 
Noć je tiha, noć je sveta, 
zvjezdica se svaka čini 
na nebu kao zlatni žir. 

Na slamici Isus mali 
u malenoj leži štali, 
začuđeni mu pastiri 
klanjaju se, glas se širi: 
Radujte se dobri ljudi, 
u blaženi ovaj čas! 

Kolenari pjesmu svoju 
ulicama Grada poju: 
„Dobra večer, ođe, ođe, 
nazdravlje vam Badnjak dođe!“ 
Rogača im svatko nudi, 
da im bude jači glas. 

Svaki bor je pun baluna, 
pjeva mlados′ sa Starduna 
staru pjesmu: „U se vrijeme…“ 
duše u visinu streme, 
srce kuca u tišini, 
sa zvijezdama slavi pir. 

Božić! Božić! Za sve ljude 
sretan Božić neka bude!

Luko Paljetak

BUDI SRETAN

Ako hoćeš biti sretan, možeš, 
jer sreća je: 
voljeti Boga u svim ljudima, 
slijediti ga u svim okolnostima, 
prepoznati ga u svakom dahu prirode, 
naslutiti ga u svakom naboru vremena, 
nasloniti se na Njegovo Srce, 
razgovarati s Njim povjerljivo 
i šapnuti mu iskreno: 
HVALA… OPROSTI… VOLIM TE…

Ivna Talaja