Skip to content

Kutina – Etnografska izložba Urodila žuta dunja

Organizator: Muzej Moslavine Kutina

Galerija Muzeja Moslavine
od 11. 10. (u 18.00 sati) do 01. 11. 2012.
Tema: Etnografska izložba Urodila žuta dunja/narodne dječje igre Moslavine, hr. Posavine i Banovine
Autorica: Slavica Moslavac, muzejska savjetnica
Etnografska izložba Urodila žuta dunja/dječje igre Moslavine, hrvatske Posavine i Banovine, autorice Slavice Moslavac sadržava 30-tak panoa s tekstovima i fotografijama djece s tradicijskim rekvizitima potrebnim za igru. Na izložbi će također biti predstavljene davno zaboravljene igrače (košćenke za klizanje, predmeti od zukve ili sitaka, bebe od komušine, papira i platna, koševi od šiblja, zipke, hodalice, dječja kolica, vještice i druge bebe, dunje, dječje lutke u tradicijskoj odjeći …).

Narodne dječje igre do 50-tih godina 20. stoljeća koje su igrali dječaci i djevojčice  u Moslavini, hrvatskoj Posavini i Banovini danas gotovo ne postoje. Njihov nestanak uslijedio je promjenama organizacije života same seoske zajednice.

Dječje igre su se izvodile na livadama i drugim čistinama, raskrižjima, širokim dvorištima ili u zatvorenim prostorijama (hižama, kasnije seoskim domovima). Prema spolu dijele se na: ženske i muške, prema uzrastu izvođača: dječje, predškolske i školske  i na kraju igre mladeži pred ženidbu, a to su uglavnom igre ljubavnog sadržaja kojima se željelo iskazati tko se kome sviđa  i tko je kome drag.

Prema dobi, spolu i složenosti igara korišteni su i razni rekviziti. Oni su se sastojali od sasvim jednostavnih; španga ili ukosnica, broševa, gumbi, voćnih bobica i prirodnih vlakana do drvenih obruča – pevca; raznih dužina i oblika batina – pala ili kvaka; te raznih čvrstih i noževa na sklapanje, nadžaka, sjekirica i drugih pomagala sa oštrim sječivima.

U svim igrama željelo se pokazati pred suigračaima, jer druge publike gotovo i nije bilo, vještina, spretnost i snalažljivost izvođenja pojedine igre, nadasve borbenost koja je nerijetko završavala verbalnim ili fizičkim obračunima.
Igre su često započinjale dogovorima, igralo se bez sudaca, ali sa utvrđenim pravilima o samom tijeku i završetku igre.

Na izložbi će biti mogućnost igranja stare igre Koturanja pomoću štapa i drvene okruglice koja se pomiće na dugoj dasci.

Na izložbi će u glazbenom programu nastupiti djeca Dječjeg vrtića iz Kutine i Svirači na tradicijskim insturmentima KUD-a Ivančice, voditeljice Lane Moslavac.

See also  Petar Popijač: Prostori čuda