Skip to content

Europski masoni okupljaju se u Beogradu

 

Prvi put poslije 82 godine Srbija će biti domaćin europskim masonima
 

Oko 250 slobodnih zidara iz 20 država Europe boravit će u petak i subotu u Beogradu, gdje će se održati konferencija Ujedinjenih velikih loža Europe
 

Kako za Blic kaže Dragoslav Pavlović, veliki majstor Velike nacionalne lože Srbije (VNLS), koja je organizator skupa, među njima će biti i ljudi koji u svojim zemljama ‘zauzimaju značajne funkcije, kako političke, tako i ekonomske, ali njihova imena našim ljudima ne znače ništa’.

Na skupu će biti prisutni veliki majstori velikih loža Francuske, Italije, Rumunjske, Bugarske, Rusije, Mađarske, Španjolske, Češke, Moldavije, ali i Libanona…


Dragoslav Pavlović (Foto: mason.org.rs)

Pavlović je naveo da je posebno važno to što dolaze veliki majstori loža Bugarske, Rumunjske i Španjolske, jer će se s njima i bratimiti. On kaže da im je organizacijom ovoga susreta ukazana velika čast, naročito ako se ima u vidu to da je njihova loža, zajedno s još dvije francuske lože, osnovala Europsku ložu. ‘Ranije su se te konferencije održavale uglavnom u Parizu, ali smo prije nekoliko godina odlučili da se svake godine mijenja lokacija održavanja skupa’, kaže Pavlović.

 
TKO SU MASONI?
 
Masoni (slobodni zidari, freemasons) su mistično – politička organizacija koji stoljećima prenose drevne babilonske, egipatske, grčke (eleuzinske), kršćanske i druge misterije.

Misterije se prenose inicijacijom, a inicijacija predstavlja putovanje duše ka Bogu. Svaka misterija se temelji na priči o rođenju, životu, smrti i uskrsnuću Boga. Na isti način masonerija se temelji na priči o smrti i uskrsnuću majstora graditelja Hirama Abifa. Legenda od Hiramu Abifu je opisana u Starom Zavjetu.

Inicijacija je podijeljena u tri osnovna stupnja: učenik, pomoćnik i majstor. Prvi stupanj uči o moralu i ljubavi, drugi o prirodnoj znanosti, a treći o teozofiji, odnosno životu iza smrti.

U knjizi Mitologija, ilustrirana enciklopedija od Richard Cavendish-a na 148 i 149 str. možete vidjeti četiri prizora inicijacije u Dionizove misterije (Freske iz Vile Misterija u Pompejima, 1.st.pr.n.e.) i njihov opis.

1. Prvi stupanj je stupanj učenika koji prolazi kroz rođenje. On je još dijete, početnik koji ne zna učenje koje će tek primiti.

2. Potom dolazi stupanj pomoćnika. Na ovom stupnju mason upoznaje suštinu svoga zanata, ali još uvijek nije upoznat sa savršenim djelom.

3. Konačno, dolazi stupanj majstora na kome mason ulazi u sve tajne svoga zanata.

Poznate osobe masoni:
Goethe, Eliphas Levi, Cagliostro, grof Saint-Germain, Emanuel Swedenborg, Mozart, Solomon, G.Washington, H.P.Blavatsky, A Besant, Leadbeater, Lincoln, A.Mesmer, Josip Broz Tito (iluminat)…

Literatura koja se bavi samo filozofskom stranom slobodnog zidarstva:
– Značenje slobodnog zidarstva: W.L. Wilmshurst
– Masoni: Henri Durville
– A new Encyclopaedia of Freemasonry: A.E.Waite
– Tajna društva: Serge Hutin
– Freemasonry and its Ancient Mystic Rites: C.W. Leadbeater

Slobodni zidari ili masoni najveće su međunarodno tajno društvo na svijetu, s preko 6 milijuna članova. Poznato je po svom čudnovatom pristupnom obredu, tajnim znakovima i rukovanju, po kojem se članovi međusobno prepoznaju. Tvrdi se da ‘nitko izvan tog pokreta ako čita napisane obrede, ne može shvatiti duh masonstva. Ono što u prvi mah izgleda dječja igra u atmosferi lože (gdje se masoni sastaju) oblikuje jedinstvenu vezu među muškarcima ‘. Masonstvo je isključivo muško udruženje za uzajamnu pomoć u trenucima potrebe. Načela se tumače kao ‘bratska ljubav, pomoć, i istina’. Teoretski svaki vjernik u Boga, kršćanin, Židov, musliman, Hindus ili budist može postati mason. Članovi su bili proganjani, jer se tvrdilo da je masonski pokret antipatriotski i antikršćanski. I danas su masoni zabranjeni u Sovjetskom Savezu, Kini, Mađarskoj, Španjolskoj i Portugalu. Većina velikih kršćanskih crkvi, rimokatolička, pravoslavna pa i Vojska spasa, zabranjuju svojim članovima pristup u slobodne zidare. Međutim, anglikanska crkva i slobodne protestantske crkve ne zabranjuju takvo članstvo, pa mnogi vodeći članovi tih crkava zauzimaju visoka mjesta među masonima.

 
Izvor: Tportal.hr/Blic.rs

Akademija-Art

Optimized by Optimole