luisa

GALERIJA JURAJ KLOVIĆ, M. Gupca 4a, Rijeka
od subote, 6. travnja 2013. (u 12.00 sati)

CIKLUS IZLOŽBI DIJALOG

“Dijalog” je izložbeni projekt sastavljen uzastopnih tjednih izložbi postavljenih u Galeriji “Juraj Klović”. Održava se već deset godina za redom Odabrani autori članovi HDLU Rijeka biraju suputnika ili suparnika iz drugih sredina koji im svojim umjetničkim izrazom korespondira stvarajući na taj način sklad ili sraz umjetničkog dijaloga.

Koncept ovog izložbenog serijala je “razgovor” ili “šutnja”, komunikacija ili sukob likovnog “izričaja” dvoje autora. Živim ritmom smjenjuju se izložbe oslobođene konvencionalnih sprega – klasičnih otvaranja, sjajnih kataloga, uvriježenog protokola. To je prilika za upoznavanje autora iz drugih sredina s drugačijim likovnim rukopisima. Dijalog se spontano odvija između dvoje autora, njihovih umjetničkih djela, njih samih i likovne publike (i autora i radova).

Ove godine u Dijalogu sudjeluju:
Od 6. 04. do 12. 04. 2013. LUIZA RITOŠA I VIŠNJA LEVAK
Od 12. 04. do 19. 04. LEA ČEČ I MAJA RADEŠIĆ

Luisa Ritoša
Rođena 1974. u Pazinu. Diplomirala na Akademiji primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, na Odjelu likovne kulture s izbornim kolegijem slikarstva. Član je HDLU Rijeka. Živi i radi u Rijeci.

visnja

Višnja Levak
Rođena 1983. u Puli. Diplomirala na Akademiji primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, na Odjelu likovne kulture s izbornim kolegijem kiparstva. Živi i radi u Pazinu.

Susret
Izložba obuhvaća slikarske i kiparske radove. Ujedinjena je oko teme promjene i prolaznosti, a tematizira i čovjekov odnos prema prirodi. Autorice teže tome da osvijeste potrebu za promjenom prema prirodi, prema planeti, i želju za povratak u primarno stanje. Radovi zrače posebnom energijom čudnovatosti, zapletenosti i želje da se pronikne u misteriju postojanja.

Kiparski radovi izrađeni su od drva i konopca te povremenim umetanjem metala; izvedeni su građenjem koje uključuje pletenje, nizanje i redanje. Intervencije poštuju oblik drva i pokušavaju ga naglasiti. Tehnika slikarskih radova je akril na platnu i kolaž. Koristi se paleta smeđih, crvenih, žutih i zlatnih tonova, a slike nas kroz istraživanje mogućnosti apstraktnog jezika asociraju na vanvremenske pejzaže.