Treća konferencija Dunavske regije u Beču

Becka gradska vijecnica Schaub-Walzer PID
26. – 27. lipnja, Bečka gradska vijećnica

Becka gradska vijecnica  Schaub-Walzer PID

U bečkoj će se gradskoj vijećnici 26. i 27. lipnja ove godine održati 3. po redu Konferencija Dunavske regije. Riječ je o godišnjem okupljanju zastupnika zemalja Dunavske regije, kojoj će ove godine nazočiti i povjerenik Europske komisije za regionalnu politiku Johannes Hahn, austrijski ministar vanjskih poslova Sebastian Kurz te gradonačelnik Grada Beča Michael Häupl.

Na konferenciji će pored podnošenja izvješća o aktivnostima u protekloj godini i rasprava o trenutačnom stanju u regiji glavna tema biti socijalna inkluzija tj. mobilnost radne snage u Dunavskoj regiji.

U okviru dvodnevnog programa konferencije se pored gore spomenutih očekuju i brojni stručnjaci iz cijele regije, a među njima se nalaze i srpska pregovaračica s EU, Tanja Miščević, Zamjenica ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ermina Salkičević-Dizdarević te generalni tajnik srpskog Savjeta za regionalnu suradnju, Goran Svilanović.

U okviru konferencije će se održati i prezentacija inicijativa, projekata, mreža i institucija Dunavske regije, od koji su najzanimljiviji CEEPUS – Central European Exchange Programme for University Studies, Danube Sturgeons: Ambassadors of healthy rivers te eGovernance for the EU Danube Region.

Više informacija o programu na www.danubeforumvienna.eu.