Skip to content

Tea Bičić: Iza crnog

Izložba „Iza crnog", autorice Tee Bičić, otvara se 20. studenog, u Galeriju Aneks MMC-a Luka u Puli.

„Prazno platno priziva moje kretanje. Novi prostori iz unutra pokazuju se prema van. Tražim krila sakrivena duboko iza moći crnog uma." Tea Bičić

Teino slikarstvo u ovom je ciklusu potpuno oslobođeno bilo kakvih asocijativnih primjesa te definitivno napušteno od predmetnog svijeta, a njena istraživanja sada su svedena isključivo na međuodnose materije i geste te naglašavanja pikturalnih svojstava i kolorističke kompozicijske međuigre. Tea je i u ovom ciklusu očuvala jedinstvenost njezine karakteristične maštovite kompozicije satkane od niza autohtonih elemenata, koje je uspjela izuzetno inventivno spojiti u harmoničnu cjelinu koja uz nenametljivo studiozno eksperimentiranje slikarskih svojstava, ipak prvenstveno predstavlja odu radosti slikanja i umjetničkog stvaranja.

Mladen Lučić, iz predgovora kataloga

Akademija-Art.net

See also  Natječaj Arte Laguna