Još je mnogo gori kaos u EU-u kod vožnje željeznicom. Uzmimo na primjer put od Talina do Lisabona. Jednostavno? Ne može biti kompliciranije: na put smo krenuli po “sovjetskim” tračnicama razmaka metar i 52,4 centimetara, po Europi trebamo vagone za razmak od metar i 43,5 centimetara, a u Španjolskoj je razmak opet čak metar i 67,2 cm. U Portugalu opet promjena i razmak je za 7 milimetara manji! (DW)

08diplAbrami
Abrami