Skip to content

Od Klovića do Picelja

Sample Image

Jedan od najznačajnijih kulturnih događaja 2009. godine u Hrvatskoj, od 8. prosinca 2009. do 31. siječnja 2010. održava se u Muzeju za umjetnost i obrt. U sklopu izložbe Od Klovića i Rembrandta do Warhola i Picelja izložit će se djela hrvatskih slikara i grafičara kao i likovna djela stranih autora u razdoblju od 16. do 20. stoljeća.

Sample Image
Klović

Izložba Od Klovića i Rembrandta do Warhola i Picelja organizira se povodom obilježavanja 90. obljetnice Grafičke zbirke, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu u suradnji sa zagrebačkim Muzejom za umjetnost i obrt.

Sample Image
Rembrandt

Iz skupine hrvatskih autora valja izdvojiti crteže Julija Klovića, grafike Andrije Medulića Schiavonea i Martina Rote Kolunića, crteže i grafike Miroslava Kraljevića, Josipa Račića, Milana Steinera, Ljube Babića, Tomislava Krizmana, Menci Clementa Crnčića, Krste Hegedušića, Vladimira Becića, Vlahe Bukovca, Slave Raškaj, Milivoja Uzelca, Ivana Lackovića Croate, Josipa Generalića, Antuna Motike, Miljenka Stančića, Andrije Maurovića, Julija Knifera, Miroslava Šuteja, Ede Murtića, Ivana Kožarića, Ivana Picelja, Borisa Bućana, Borisa Ljubičića, Mihajla Arsovskog, Mirka Ilića i mnogih drugih.

Sample Image
Kolunić

Od stranih umjetnika izložit će se kao posebno vrijedna djela Rembranta Harmensza van Rijna, Fischera von Erlacha, Honore Daumierea, Oskara Kokoschke, Georga Grosza, Andya Warhola, Maxa Pechsteina i Kaethe Kollwitz.

Sample Image
Piranesi

Pored crteža i grafika, iz bogatog fundusa Grafičke zbirke izložit će se i mnoge grafičke mape od kojih ističemo Mapu proljetnog salona (1920.), zatim mape koje potpisuju umjetnici kao što su Vilko Gecan, zatim Marijan Detoni, kao i već nadaleko poznata Jama koju su na stihove Ivana Gorana Kovačića grafikama popratili Zlatko Prica i Edo Murtić. Od grafičkih mapa nastalih izvan Hrvatske svakako je najpoznatija grafička mapa Mavena koju potpisuju Joan Miro i Radovan Ivšić.

Sample Image
Krizman

Svakako se ističu i grafičke mape u nakladi Zbirke Biškupić što ih Zbirka posjeduje u cijelosti. U fondu Grafičke zbirke čuvaju se i najstariji hrvatski plakati, među kojima se izdvajaju secesijski plakati, kao i plakati Sergeja Glumca, Borisa Bućana, Borisa Ljubičića i Mihajla Arsovskog.

See also  Odisej pod murvom u Zemuniku

Sample Image
Bućan

Bogata zbirka ex librisa sadrži značajne primjerke iz razdoblja procvata tih knjižnih listića u Hrvatskoj od početka XX. stoljeća, a osobito su vrijedni primjerci ex librisa iz zbirke Emila Laszowskog. Zbirka razglednica sadrži preko sto tisuća primjeraka od kojih je veliki broj onih nastalih na prijelazu iz devetnaestog u dvadeseto stoljeće. One su danas autentičan dokument vremena u kojemu su nastale i nezaobilazan izvor mnogim istraživačima.

Sample Image
Šutej

Djelatnost Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu seže u sam početak XVII. stoljeća, budući je ona osnovana zasigurno već godine 1607. Dolaskom prvih isusovaca u Zagreb osnovana je gimnazija, a prema propisima isusovačkoga reda svaka je morala imati vlastitu knjižnicu.

Sample Image
Knifer

U četiri stoljeća bogatoj povijesti ovaj je Panteon hrvatske knjige prikupljao i muzejsku građu, što je bio običaj mnogih europskih knjižnica u doba prosvjetiteljstva. U Knjižnici su se tako nalazile dvije velike muzejske zbirke: Collectio nummorum i Collectio naturalium.

Sample Image
Warhol

Odlukom Povjereništva za bogoštovlje i nastavu godine 1919. osnovana je Grafička zbirka kao dio Sveučilišne knjižnice. Nakon osnivanja Grafičke zbirke u nju su se uvrstili i oni crteži i grafički listovi koji su se tijekom vremena našli u Knjižnici.

Sample Image
Picelj

Među njima svakako valja istaknutu 79 crteža poznatog austrijskog baroknog arhitekta Johanna Bernharda Fischera von Erlacha, na kojima je prikazao poznate svjetske građevine svih razdoblja. Među grafikama uvrštenim u Zbirku iz fonda Knjižnice našli su se i velikani svjetske umjetnosti poput Rembrandta Harmenszoona van Rijna, Georga Grosza, Oskara Kokoschke i Käthe Kollwitz, kao i crteži slikara Ivana Zaschea, od kojih osobitu vrijednost imaju oni nastali za Haulikovu mapu litografija Jurjaves, kao i djela mnogih drugih umjetnika.

Akademija-Art.net