Od danas na snazi novi Zakon o radu

Danas počinje primjena novog Zakona o radu koji je naišao na snažnu kritiku oporbe te nezadovoljstvo i sindikata i poslodavaca

zakon-o-radu

Stručnjak za radno pravo Viktor Gotovac uspoređuje zakon s placebom, smatrajući da se njime ništa bitno ne mijenja, ministar rada Mirando Mrsić i dalje tvrdi kako on štiti radnike, no prema čelniku Hrvatske udruge radničkih sindikata Ozrenu Matijaševiću, radnik sve više postaje obična roba.

Prema novom Zakonu o radu sve je manje šanse da se dobije stalni posao. Poslodavac će radnika moći zaposliti na određeno na koje god razdoblje želi, jedino što za to mora imati obrazloženje.

Novina je i da će radnici na određeno na otpremninu imati pravo samo ako im poslodavac otkaže ugovor na određeno prije isteka roka na koji je zaključen.
Poslodavac više ne mora raditi plan zbrinjavanja viška radnika koje će moći dijeliti s povezanim poduzećima. Kolektivni će ugovor moći produljiti radni tjedan na 60 sati.

Otkazni rokovi srećom nisu se mijenjali, ali će zato radni odnos prestati istekom šest mjeseci od odluke o otkazu.

Čini se da je jedino pravo koje je radnicima ostalo je pravo na štrajk već nakon prvog dana kašnjenja plaće i rok od pet godina u kojemu mogu sudski potraživati materijalna prava. (HRT)