Skip to content

Najava predavanja – Muzej u kojem kitovi i delfini imaju glavnu riječ

muz

Muzej kitova Madeira je mali, ali iznimno kvalitetno muzeološki osmišljeni muzej. Njegovu vrijednost potvrđuje činjenica, a to je da je u 2014. nominiran za European Museum of the Year Award. Osim toga zahvaljujući maštovitom konceptu prilagođenom suvremenom posjetitelju Muzej je dobio nagradu Travellers top landmarks te je tako postao svjetski važno turističko odredište koje zasigurno vrijedi posjetiti.

Luís Freitas diplomirao je biologiju (zoologiju) u Lisabonu, a zvanje mr.sc. stekao je na Sveučilištu u Aberdeenu u Škotskoj (istraživanje mora i ribarstvo). Od 1996. je ravnatelj Muzeja kitova Madeira (Caniçal, Madeira). Od tada radi kao znanstvenik i menadžer na pet znanstveno-istraživačkih projekata na području biologije, ekologije i zaštite kitova na Madeira arhipelagu i Makaroneziji te je dio ekipe na tri međunarodna istraživačkih projekata. Osim toga sudjelovao je u stvaranju novog interdisciplinarnog koncepta i realizaciji Muzeja kitova Madeira.

Freitas je objavio tri knjige o kitovima i sredozemnoj medvjedici na Madeiri te više znanstvenih radova kao autor ili koautor u nacionalnim i međunarodnim znanstvenim časopisima.
Član je Europskog kitolovnog društva te je viši istraživač na OOM-u (Madeira Oceanic Opservatorij).